AFA Pau Vila

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Av. Joan Manuel Imbert, 39 - 08150 Parets del Vallès - Barcelona
Telèfon: 679 563 033
Fax: 93 573 12 87
Adreça electrònica: afapauvila@hotmail.com
Lloc web: www.instagram.com/afa_pauvila/
Horari:  
dimarts de 17.00 a 18.00h a la sala AMPA
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.10.2022 | 09:31