Francesc Juzgado Mollá

Grup municipal PSC-CP

Alcalde

Biografia

Nascut a Barcelona el 14 de juny de 1956.

Ha estat Alcalde de Parets del Vallès durant el mandat de 2021-2023. També ha estat Alcalde i 2º Tinent d'Alcalde i regidor de l'Àrea de Territori, Hisenda i Cooperació en el mandat 2015-2019. Va ser regidor de Comunicació i Mediambient en el període 1999-2003 i regidor d'Urbanisme i Mediambient en el de 1995-1999.

Té estudis d'Electrònica Industrial, de Comptabilitat i finances i diploma en Marketing i Vendes.

Ha estat directiu de vendes a l'empresa privada.

Retribucions
Dedicació: Assistències
360 € per assistència al Ple municipal
360 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple
175 € per assistència a la Comissió especial de comptes
360 € per assistència a Junta de Govern Local
175 € per assistència a altres comissions (d’Àrea)
360 € al portaveu del grup municipal o persona en qui delegui, amb un límit d’11 assistències anuals

Adreça electrònica: alcaldia@parets.cat
Darrera actualització: 16.05.2024 | 08:55