Neus Jordà Fernández

Grup municipal Parets x la República - Junts x Catalunya - CM

Regidora portaveu
neus.jorda@parets.cat

Biografia

Nascuda a Parets del Vallès el 23 d'octubre de 1982.

Titulada en Comerç i Marqueting.

Dedicada al món del màrqueting i les vendes durant tota la vida laboral. Durant els últims 5 anys he estat responsable del departament de cartera de clients d'una editorial jurídica.

Retribucions
Dedicació: Assistències
360 € per assistència al Ple municipal
360 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple
175 € per assistència a la Comissió especial de comptes
175 € per assistència a altres comissions (d’Àrea)
360 € al portaveu del grup municipal o persona en qui delegui, amb un límit d’11 assistències anuals

Darrera actualització: 16.05.2024 | 09:26