Projectes Municipals

Execució de les instal·lacions complementàries per a l'ampliació de l'edifici modular a l'IES la Sínia de Parets

Obres per a la implantació d'una anella esportiva en el terme municipal

Obres de construcció d'una pista de skate al pati de l'equipament juvenil de Cal Jardiner

Obres per a l'adequació del carrer Lepant

Projecte d'obres supressió de les pèrdues d'aigües residuals al medi natural al carrer Pere Castells

Obres per a la construcció d'una coberta i l'adequació de les pistes i les instal·lacions complementàries de les pistes esportives de Can Butjosa

Projecte Refós de la urbanització del cementiri

Projecte d'urbanització de l'entorn de l'avinguda Espanya

Projecte de reforma i ampliació del Centre de Cal Jardiner

Pla de Millora Urbana "Ordenació de Volums", en l'àmbit c/ Major. Sant Antoni i plaça de la Vila

Memòria per a l'adequació del pati de l'escola bressol La Cuna de Parets del Vallès

Actuacions de millora del paviment del pavelló municipal

Projecte de millora de la xarxa de clavegueram municipal, a l'entorn de l'avinguda Espanya, entre avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert de Parets

Projecte de millores en les instal·lacions de la piscina coberta de Can Butjosa "Miquel Luque"

Projecte d'adequació d'un centre d'acollida temporal d'animals de companyia a Parets del Vallès

Pla de sectorització de l'Aigua

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 11-10-2018

Obres per a l'adequació del camí fluvial del riu Tenes del pont de la MAN fins el límit del terme municipal de Montmeló

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques OAC

Projecte de construcció d'uns horts urbans a Can Jornet

Projecte de millora de la urbanització de l'entorn del pavelló

Projecte d'urbanització de la plaça Sardana

Projecte d'urbanització del Barri Antic

Memòria substitució il·luminàries de l’Eixample

Projecte d'urbanització del Camp de les Peces

Obres d'adequació de l'aparcament annex al CEIP Lluís Piquer

Projecte Escola bressol nova (ua 17)

Obres per a la instal·lació de dos espais d'esbarjo per a gossos al Mirador de Gallecs i al Barri Antic

Projecte d'obres del tram de l'avinguda Espanya entre l'avinguda Pedra del Diable i el carrer Pau Casals

Aprovació del projecte simplificat de construcció d'una tanca de l'equipament juvenil de Cal Jardiner

 • Projecte simplificat (PDF, 2,20 MB)
  Projecte aprovat per la Junta de Govern local de data 15 de desembre de 2016

Projecte simplificat per a la reposició de dues cobertes a l'edifici de Can Rajoler

 • Projecte simplificat (PDF, 6,39 MB)
  Projecte aprovat per la Junta de Govern local de data 15 de desembre de 2016

Projecte simplificat d'adequació de l'espai entre el passatge de l'Alguer i Joan Fuster

Projecte de reforma de les sales de calderes del camp de futbol municipal "Josep Seguer", fase I

Projecte simplificat de l'adequació del solar de la plaça Josep Marcer, núm 5, per a ús d'aparcament

Projecte simplificat del carrer Impremta, entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de la Premsa

 • Projecte (PDF, 2,40 MB)
  Aprovat per JGL 15-06-2017

Projecte de reforma de l'escenotècnia del teatre i escenari de Can Rajoler a Parets del Vallès

Projecte d'urbanització de sector PE4 Zona Central, subsector Nord, polígon 1

Projecte d’urbanització dels carrers Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guàrdia i Aurora, de Parets del Vallès

Projecte d'obra de remodelació dels vestidors del camp de futbol municipal Josep Seguer

 • Projecte (PDF, 5,73 MB)
  Aprovat definitivament el dia 12 de setembre de 2017

Projecte de reforma de la climatització de la residència geriàtrica "Pedra Serrada"

Projecte d'ampliació i transformació del compex esportiu del Tenes, de Parets del Vallès

Obres de reforma del Casal de Ca n'Oms de Parets del Vallès

Projecte Executiu del Parc Sot d'En Barriques

Projecte d'obres de substitució i adequació de la gespa dels camps de futbol 11 i futbol 7, a les instal·lacions del Camp de futbol municipal Josep Seguer, a Parets del Vallès

Memòria valorada per la instal·lació d'aparells de mesura i telecontrol de cabals subministrats a Parets del Vallès

 • Memòria (PDF, 6,80 MB)
  Aprovat per Junta de Govern Local de data 27-09-2018

Projecte de reforma de l'equipament escenotècnic del teatre de Can Rajoler de les instal·lacions d'il·luminació espectacular i audiovisuals

 • Projecte (PDF, 6,87 MB)
  Aprovat per Junta de Govern Local de data 27-09-2018

Aprovació del projecte executiu de rehabilitació del pou I del municipi de Parets del Vallès

 • Projecte (PDF, 47,6 MB)
  Aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 4-10-2018

Aprovació del Projecte Executiu de rehabilitació del pou IV del municipi de Parets del Vallès

 • Projecte (PDF, 24,5 MB)
  Aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 4-10-2018

Projecte executiu de la Plaça Font de la Salut

Actuacions de millora a l'edifici de l'Ajuntament

Projecte  d'execució de rehabilitació i ampliació de la Sala polivalent de l'Escola Pau Vila

Reforma dels vestidors del camp de futbol de Parets del Vallès

Condicionament del local situat al carrer Sant Antoni, 34 com a botiga solidaria

Camins escolars

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Parets del Vallès

Projecte bàsic i executiu reforma interior noves dependències municipals. Edifici H2 Sector Iveco

 • Projecte (PDF, 11,8 MB)
 • Plànols (PDF, 9,88 MB)
 • Annex projecte (PDF, 1,42 MB)
 • Annex al projecte executiu (PDF, 4,19 MB)
  Projecte aprovat definitivament en data 30-09-2020
 • Memòria (PDF, 9,16 MB)
  Modificació del projecte executiu de reforma interior de les noves dependències municipals. Aprovat per Junta de Govern de data 14-01-2021
 • Plànols (PDF, 13,9 MB)
  Modificació del projecte executiu de reforma interior de les noves dependències municipals. Aprovat per Junta de Govern de data 14-01-2021

Projecte  de reparcel·lació del Pla de millora urbana d'Ordenació de volums a l'àmbit del carrer Major, carrer de Sant Antoni i plaça de la Vila

 • Projecte (PDF, 3,48 MB)
  Aprovat definitivament per Junta de Govern Local de data 30-09-2019

Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per al Camp de Futbol Municipal

Projecte executiu de l'obra per a la col·locació d'una tanca perimetral al Parc d'en Sot d'en Barriques

Projecte executiu de la tercera fase del projecte d'urbanització del barri antic, carrer Ferrer i Guàrdia i Aurora 

 • Projecte (43,7 MB)
  Projecte aprovat definitivament en data 30-09-2020

Projecte de consolidació estructural de la masia de Can Cot i edificació annexa

Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per al Camp de Futbol Municipal

 • Projecte (PDF, 22,4 MB)
  Projecte aprovat definitivament en data 30-09-2020

Projecte simplificat de les obres de millora del carrer Major

Projecte executiu per la remodelació de les plaça d’Espanya, a Parets del Vallès

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

Projecte de millora i naturalització del llac de l'avinguda de Francesc Macià

Aprovar definitivament el projecte executiu per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit al CEIP Pau Vila de Parets del Vallès

 • Projecte (PDF, 4,89 MB)
  Aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de data 25-11-2021

Modificació del projecte bàsic i d'execució de la reforma del Casal de Gent Gran de Ca n'Oms, 2a fase

Projecte de remodelació de l'entorn de la llera del riu Tenes al municipi de Parets del Vallès, fase 1

 • Memòria (PDF, 8,72 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Annexes (PDF, 21,7 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Estudi seguretat i salut (PDF, 6,27 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Plecs (PDF, 3,84 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Pressupost (PDF, 874 kB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • marge esquerra (PDF, 30,7 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • pressupost global (PDF, 489 kB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Plànols (PDF, 32,7 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 2 (PDF, 64,6 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 3 (PDF, 21,1 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 4 (PDF, 15,1 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 5 (PDF, 67,2 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 6 (PDF, 24,9 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
 • Planols 7 (PDF, 5,45 MB)
  Aprovat definitivament per JGL 2-6-2022
Darrera actualització: 13.07.2023 | 17:15