Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

 • URL: http://www.parets.cat/seu-electronica
 • Emès per a: Parets del Vallès
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
 • Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

OVAC:

 • URL: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat
 • Emès per a: Ajuntament de Parets del Vallès
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació
 • Data emissió: 12/09/2011
 • Data venciment: 12/09/2015
 • Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

L'Ajuntament de Parets del Vallès també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant

 • URL: https://contractaciopublica.gencat.cat
 • Emès per a: Generalitat de Catalunya
 • Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
 • Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

 • URL: https://bop.diba.cat/
 • Emès per a: bop.diba.cat
 • Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
 • Tipus certificat: Clase 2 CA

Factura Electrònica:

 • URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=51
 • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • Emès per: ips VeriSign, Inc 
 • Data emissió: 19/01/2011
 • Data venciment: 18/02/2013
 • Tipus certificat: Certificat de servidor SSL
Darrera actualització: 05.07.2022 | 12:44