Dijous 26 de gener, ple municipal ordinari

Dijous, 26 de gener de 2023 de 18.00 h a 20.00 h

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 26 de gener de 2023 a les 18 h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 17 de novembre i 20 de desembre de 2022.
2. Expedient 232/2023. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple per a l’anualitat del 2023.
3. Expedient 4583/2022. Aprovar la imposició d'una sanció en matèria sobre tinença de gossos potencialment perillosos.
4. Expedient 5004/2022. Aprovar la imposició d'una sanció en matèria sobre tinença de gossos potencialment perillosos.
5. Expedient 4783/2022. Aprovar les Bases reguladores de les condicions i els requisits del procés d’adjudicació en règim de lloguer de l’habitatge amb règim de protecció oficial situat al carrer d’Aragó 13, 3r. 4a. de Parets del Vallès.
6. Expedient 501/2023. Aprovar el Pla estratègic de subvencions 2023 de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
7. Expedient 6264/2022. Proposta relativa a l'aprovació / modificació de la Relació de Llocs de Treball.

B) Activitat de control

8. Expedient 6045/2022. Donar compte de la Moció per la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (DMT1), presentada pel grup Sumem Esquerres a Parets.
9. Expedient 213/2023. Donar compte de la Moció per la commemoració de l’any Nativitat Yarza Planas, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.
10. Expedient 277/2023. Donar compte de la Moció sobre la millora de la planificació, el procés d’admissió, l’oferta formativa de formació professional i l’aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya, presentada pel grup municipal PSC.
11. Expedient 325/2023. Donar compte de la Moció del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration, EU, presentada pels grups municipals PSC i Sumem Esquerres a Parets. 
12. Expedient 2418/2019. Donar compte del Decret número 55/2022, relatiu al Recurs número 197/2019-F. 
13. Expedient 6130/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

C) Precs i preguntes

Signatura de l'alcalde
.

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 20 de gener de 2023

Darrera actualització: 13.02.2023 | 11:16