EIX 1

Dimecres, 6 de juliol de 2022 a les 00:00

Parets del Vallès és una vila caracteritzada per ser oberta i solidària, que fomenta la inclusió social i la millora de la qualitat dels serveis. Una vila que aposta per la transformació social mitjançant la qualitat educativa i l’accés a la cultura. Una vila per a les persones que atén les necessitats socials mitjançant accions que intenten reduir les desigualtats i donar atenció als més desafavorits, i que pretenen aconseguir més habitatge assequible i afavorir les ajudes als col·lectius més vulnerables. Parets és també una vila que fomenta l’esport i els hàbits de vida saludable, en un entorn verd i sostenible.  

Objectius:

 • Millorar la qualitat de vida de la població de Parets del Vallès i reduir les desigualtats socials.
 • Desenvolupar polítiques socials inclusives i solidàries.
 • Promoure l’accés universal a una salut de qualitat.
 • Fomentar els hàbits saludables amb la promoció de l’esport i la vida sana.
 • Millorar les instal·lacions esportives i crear-ne de noves.
 • Promoure una educació inclusiva amb la millora dels serveis i l’accés a les noves tecnologies.
 • Fer de la Policia Local un servei de proximitat.
 • Millorar l’oferta d’habitatge assequible.
 

1.1. Per a les persones

 • center Crearem ajuts COVID19 per als col·lectius afectats de fins a 500.000 euros.
 • center Donarem ajuts a col·lectius vulnerables en cas d’emergència social.
 • center Donarem ajuts per a la pobresa energètica (llum, aigua, gas) per a famílies necessitades.
 • center Dissenyarem campanyes contra el malbaratament alimentari: “Cap aliment a les escombraries”.
 • center Rebaixarem el 5% de l’IBI de manera progressiva (2,5% anual).
 • center Convertirem la seu de drets socials en un edifici integral amb el trasllat de les dependències actuals al nou edifici municipal del sector IVECO.
 • center Ampliarem el contracte de Servei d'Intervenció Socioeducativa (Centre Obert).

1.2. Per a l’oci i la família

 • center Construirem una piscina municipal d’estiu

1.3. Per a la salut

 • center Farem reunions mensuals amb la direcció del CAP.
 • center Implementarem cursos de formació en primers auxilis a totes les persones del municipi que tinguin tracte directe amb infants.
 • center Impulsarem cursos de formació per a les mestres de les escoles bressol i de l’escola Pau Vila, per a l’acompanyament d’infants amb malalties cròniques greus, en col·laboració amb CatSalut.
 • center Dotarem el centre Pau Vila de la figura d’infermera escolar, que també doni cobertura a les escoles bressols municipals.
 • center Fomentarem el compliment de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, particularment del mosquit tigre.
 • center Desenvoluparem el Projecte d’entorns lliures de fum als equipaments municipals.
 • center Ens adherirem a la Setmana de la Salut i campanyes preventives.

1.4. Per als joves

 • center Donarem ajuts al lloguer per a joves.
 • center Farem pressupostos participatius.
 • center Fomentarem el Carnet Jove “Abona’t a Parets” amb descomptes a equipaments i serveis municipals.
 • center Redefinirem el projecte educatiu del casal de Joves Cal Jardiner.
 • center Adaptarem els horaris de les aules d’estudi en èpoques d’exàmens universitaris a les necessitats de la majoria dels joves.
 • center Promocionarem els espais d'oci privat per als joves.

1.5. Per a la gent gran

 • center Ampliarem el Centre de dia de la residència Pedra Serrada en 20 places més.
 • center Dotarem d’un dinamitzador els casals de la gent gran.
 • center Desenvoluparem el programa d’envelliment actiu: propostes esportives, culturals, recreatives i de voluntariat.
 • center Posarem al dia tots els casals de la gent gran de Parets i desenvoluparem l’última fase de les obres de la rehabilitació de Ca n’Oms.

1.6. Per a la igualtat de gènere

 • center Crearem i desenvoluparem el Consell de Dones, Taula de Feminismes o LGTBI+.
 • center Crearem un Punt Lila estable.
 • center Desenvoluparem un Programa de cures amb la incorporació de la corresponsabilitat d’homes, vetlladores, cuidadores, etc.

1.7. Per a les persones amb capacitats diferents

 • center Adaptarem i millorarem el Pla d’inclusió social.
 • center Facilitarem l’accessibilitat ciutadana amb dèficits sensorials i físics als equipaments, a les programacions i a les activitats del municipi.
 • center Impulsarem els pisos tutelats per a persones amb capacitats diferents.

1.8. Per a l’educació

 • center Treballarem per la construcció del nou institut escola per resoldre la problemàtica dels mòduls de l’institut La Sínia.
 • center Ampliarem la gratuïtat dels llibres i el material escolar de l’ESO.
 • center Crearem el Banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música.
 • center Transformarem el pati de l’escola municipal Pau Vila.
 • center Assessorarem i subvencionarem, parcialment, les escoles públiques per a la transformació dels patis exteriors.
 • center Implementarem el Pla Educatiu 3.0 a les aules. Un pla que doti de recursos digitals les escoles i que les avanci cap al desenvolupament educatiu, mitjançant els recursos tecnològics.
 • center Instarem el Departament d’Ensenyament perquè retorni els deutes del finançament de les escoles bressol municipals./p>
 • center Impulsarem l’educació inclusiva en l’aplicació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu amb l’ampliació de vetlladors/es en els centres educatius municipals.
 • center Apostarem per la sensibilització musical com a desenvolupament dels infants en les primeres etapes de la vida amb l'ampliació de l’oferta de cursos per edats.
 • center Actualitzarem els projectes educatius dels centres d’educació municipals per adaptar-los a la realitat actual.
 • center Promourem les arts a les escoles amb visites d’artistes locals als centres.
 • center Impulsarem el Joc de Taula de Parets del Vallès.

1.9. Per a l'esport

 • center Treballarem per la construcció d’una nova sala polivalent, un tercer pavelló.
 • center Millorarem les instal·lacions del camp de futbol municipal.
 • center Farem millores a la piscina municipal Miguel Luque.
 • center Impulsarem l’aprofitament dels equipaments educatius per a la pràctica esportiva i les activitats d’oci.
 • center Farem millores als pavellons poliesportius municipals.
 • center Potenciarem els projectes de cooperació mitjançant subvencions directes.
 • center Adequarem el camp de futbol 7 a les mides reglamentàries.

1.10. Per a la cultura

 • center Crearem el Consell d’Art i Cultura per donar suport a artistes, escriptors i gent de l’art local.
 • center Impulsarem una nova visió de la festa major: “Per una Festa Major més local”.
 • center Redactarem un Pla d’acció cultural. Farem un diagnòstic per definir la realitat cultural de Parets del Vallès i detectar-hi necessitats. Elaborarem propostes per optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, preveient-hi les necessitats presents i futures.

1.11. Per a la convivència

 • center Desenvoluparem un Pla integral per potenciar el civisme.
 • center Crearem la figura del Síndic Personer.
 • center Redactarem i implementarem l’Ordenança de mobilitat amb la regulació d’ús dels VMP.
 • center Convertirem la vila en “Parets Ciutat 30”.

1.12. Per a la seguretat

 • center Ampliarem el nombre d’agents de la Policia Local.
 • center Crearem la figura del sereno.
 • centerCrearem la Policia de proximitat.
 • center Potenciarem la figura dels agents cívics.
 • center Traslladarem la Policia Local a les noves dependències d’IVECO.
 • center Renovarem el parc mòbil de la Policia Local.
 • center Dotarem l’Associació de Protecció Civil dels recursos tècnics necessaris per respondre a les necessitats en cas d’emergències.

1.13. Per a la memòria i el patrimoniseguretat

 • center Ampliarem les visites guiades per donar a conèixer el patrimoni local.
 • center  Inclourem l’antiga fàbrica Tipel dins les Jornades de Patrimoni.
 • center Construirem una passarel·la per admirar les pintures de l’antiga fàbrica Tipel.
 • center Crearem itineraris patrimonials interurbans.
 • center Celebrarem el 140è (141è per motius de la COVID19) de l'antiga Indústria Linera.
 • center Rehabilitarem la coberta de la masia de Can Cot.
 • center Posarem noves plaques amb els noms dels carrers on sigui necessari.
 • center Iniciarem la col·locació de plaques amb els topònims de les cases.

1.14. Per a l'habitatge

 • center Treballarem per a la construcció de pisos de protecció oficial.
 • center Incrementarem el nombre de pisos destinats a l’habitatge assequible.
 • center Ampliarem els ajuts per a la rehabilitació de façanes d’edificis.
 • center Potenciarem la transformació i l’ús d’habitatge de protecció oficial als locals comercials
Darrera actualització: 10.11.2023 | 10:23