EIX 3

Dilluns, 4 de juliol de 2022 a les 00:00

Fer de l’espai de la llera del riu Tenes un gran parc fluvial que sigui atractiu, que ajudi a la connexió dels barris de Parets i que estableixi un lligam entre la ciutadania i la natura per fer possible “viure de cara al riu”; creant nous espais per passejar, per descansar i per a la pràctica esportiva, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les paretanes i dels paretans.

La lluita contra el canvi climàtic requereix mesures per fer-hi front com la cerca de l’eficiència energètica dels equipaments o la instal·lació de solucions sostenibles. Parets del Vallès vol ser una vila referent en la responsabilitat i la transició ecològica, que fomenti una mobilitat sostenible, amb la protecció dels espais naturals existents i amb la transformació i millora de l’espai públic.

Objectius

 • Desenvolupar el manteniment integral de parcs, places, via pública, etc. tot fomentant els espais de relació ciutadana.
 • Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible.
 • Desenvolupar millores en l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
 • Impulsar el reciclatge com a eina fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Pacificar la mobilitat en la xarxa urbana per millorar la convivència entre vehicles i vianants.
 

3.1. Per a la via pública: carrers, parcs, jardins, places i barris

 • center Implementarem el Pla de millora i manteniment de places i barris.
 • center Potenciarem el Pla d’acció de barris: “T’escoltem!”.
 • center Continuarem amb el Pla director d’escocells, arbrat i voreres.
 • center Dissenyarem el Pla de millora integral de l’Eixample Residencial.
 • center Farem una millora integral del Parc la Linera.
 • center Remodelarem els carrers de les cases de l'antiga Linera.
 • center Remodelarem els carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia.
 • center Desenvoluparem el projecte de millora del clavegueram al barri de Can Riera.
 • center Millorarem el clavegueram del carrer Independència.
 • center Remodelarem la plaça Espanya.
 • center Remodelarem la plaça Josep Marcer.
 • center Ampliarem el servei de manteniment de parcs i jardins.
 • center Seguirem treballant amb el Ministeri de Foment en la construcció de murs més alts al talús de protecció de les cases del carrer Àngel Guimerà.
 • center Continuarem millorant la xarxa d’aigua i de pous.
 • center Pacificarem la mobilitat de l’avinguda Espanya.

3.2. Per als equipaments

 • center Ampliarem el nombre de sales de vetlla del cementiri.
 • center Desenvoluparem el Pla d’eficiència energètica als edificis municipals.
 • center Millorarem i posarem al dia els equipaments municipals.
 • center Millorarem la climatització de les escoles bressol municipals.

3.3. Per al medi ambient

 • center Transformarem la llera del riu Tenes en un parc fluvial per a l’ús esportiu i familiar.
 • center Impulsarem el compliment de l’Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera.
 • center Implementarem el Pla d’actuació i cura dels espais verds: poda, tractament de l’arbrat, replantació de jardineres, boscos, camps, zona de Can Cabassa, rius...
 • center Desenvoluparem el Projecte per a la millora i naturalització de la bassa del llac dels ànecs.
 • center Dissenyarem el Projecte per a la recuperació de la mina dels Set Socis.
 • center Desenvoluparem el Programa “RECICLEM!” per fomentar el reciclatge i ampliar el ventall de serveis que s’ofereixen per gestionar els residus privats, amb campanyes als mercats ambulants.
 • center Reforçarem el nou servei de recollida de poda a domicili.
 • center Acordarem amb el Consorci de Residus l’ampliació i millora dels serveis de la deixalleria.
 • center Desenvoluparem el Programa de transformació energètica als equipaments municipals.
 • center Impulsarem la Taula pel Canvi Climàtic.
 • center Dissenyarem campanyes i accions contra el canvi climàtic.
 • center Instal·larem plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.
 • center Recuperarem les mines d’aigua.
 • center Potenciarem la pràctica del plogging (cursa i recollida de brossa).
 • center Crearem l’Aula de l’Aigua.
 • center Donarem continuïtat al projecte social “Parets amb Flors”.

3.4. Per a la mobilitat

 • center Impulsarem, juntament amb ADIF, una nova estació de tren i el desdoblament de l’R3.
 • center Construirem una nova passera a la Riera Seca.
 • center Potenciarem la mobilitat sostenible i ampliarem els punts de càrrega per a vehicles elèctrics, amb un punt de recàrrega ràpida entorn de La Linera.
 • center Crearem un nou aparcament públic a l'avinguda Lluís Companys.
 • center Construirem una rotonda a la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb Lluís Companys.
 • center Millorarem l’accés de vianants als polígons industrials amb una passera per sobre de la C-17 i aprofitarem el desdoblament de la C-17 per millorar els accessos als polígons.
 • center Dissenyarem campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible.
 • center Treballarem per a l’ampliació d’expedicions del bus e7 exprés si el servei es torna a saturar.
 • center Construirem una passera entre el camp de futbol i l’altra banda de la llera del riu per tal de facilitar els desplaçaments a peu o amb bicicleta cap al polígon Llevant i la Marineta.
 • center Optimitzarem la ruta del bus urbà.

3.5. Per als animals

 • center Instal·larem correcans a la zona del cementiri i la Riera Seca.
 • center Crearem la Taula de Drets dels Animals.
 • center Protegirem la fauna del riu Tenes.
 • center Impulsarem un protocol per a la gestió pel benestar animal.
Darrera actualització: 10.11.2023 | 10:29