EIX 4

Diumenge, 3 de juliol de 2022 a les 00:00

Parets del Vallès és un referent en els processos de transformació digital de l’administració local. També ho és en el retiment de comptes, en la transparència municipal. És per això que continuem innovant tant des del punt de vista tecnològic com organitzatiu, cercant eines i solucions que ens permetin avançar en la millora de l’atenció a la ciutadania, de la comunicació i, també, esdevenir un exemple de Smart City, de vila intel·ligent, amb la millora dels serveis mitjançant la tecnologia.

 

Objectius

 • Impulsar la gestió transversal com a eina de coordinació i millora dels serveis.
 • Millorar la comunicació institucional fent-la més participativa i diversa.
 • Desenvolupar estratègies de Smart City cercant solucions tecnològiques per a la millora dels serveis públics.
 • Desenvolupar una estratègia comunicativa adequada a les necessitats de la ciutadania.
 

4.1. Per a la participació i la transparència

center Ampliarem els mecanismes de participació ciutadana directa.

center Dinamitzarem les xarxes socials de l’Ajuntament perquè esdevinguin un espai més actiu i d’interacció amb la ciutadania.

center Donarem resposta al 100% de les consultes que arriben a través de les xarxes socials municipals.

center Posarem en marxa el Registre d’activitats de tractament de protecció de dades personals (RAT) d’acord amb el RGPD.

4.2. Per a la comunicació

center Impulsarem l’Escola de ràdio (RAP107FM). Crearem espais on els mitjans municipals serveixin com a formació de l’alumnat dels centres de Parets.

center Fomentarem la ràdio municipal com a mitjà de comunicació proper al ciutadà.

center Renovarem i actualitzarem la graella de RAP107.

center Millorarem la informació del comerç local i les entitats per donar-los major visibilitat.

center Crearem el nou canal audiovisual local digital.

center Obrirem espais de participació per als agents socials en la comunicació local.

center Coordinarem tots els mitjans públics per construir una comunicació estructurada, conjunta i eficaç en una plataforma única.

4.3. Per a un Parets modern

  center Desenvoluparem el Pla director Smart City (ciutat intel·ligent).

  centerContinuarem amb l’Oficina Tècnica de Projectes Transversals com a eina de suport a la gestió.

  center Interconnectarem els equipaments municipals amb fibra òptica corporativa per donar més i millors serveis.

  center Dotarem l’espai públic amb punts d’accés a Internet per al desenvolupament de projectes IOT.

  center Posarem en marxa una plataforma de gestió de la informació de la sensorització del municipi.

  center Ampliarem els punts wifi d’alta capacitat als espais públic del municipi i als equipaments municipals.

  center Facilitarem la tramitació ciutadana no presencial mitjançant la tramitació per videoconferència.

  center Donarem a conèixer la tramitació electrònica a la ciutadania mitjançant una campanya específica.

Darrera actualització: 10.11.2023 | 10:34