Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Parets del Vallès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Plantilla d'empleats públics

Darrera actualització: 08.11.2022 | 12:00