Ofertes de treball

Inscripció

Per poder ser candidat a les ofertes de la Borsa de Treball, cal residir al municipi i estar inscrit/a al Servei Local d’Ocupació de Parets. Les persones no inscrites, cal que demanin dia i hora d’entrevista amb un tècnic/a de l’SLOP (c/ La Volta, 2, Parets).

Es pot demanar de forma presencial de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres o per tel. 93 573 88 96 preguntant per l’SLOP o enviant un correu electrònic a slop@parets.cat

Les persones que ja sou usuàries del Servei, si compliu amb els requeriments de l'oferta, us hi podeu inscriure emplenant el formulari d'inscripció que trobareu a cada oferta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/199, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer usuaris i serveis municipals amb la finalitat de la gestió del Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP) i no seran cedides a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Aquest fitxer ha estat publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i el podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en les temes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Plaça de la Vila , 1, o per Internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info.0

Darrera actualització: 30.09.2023 | 06:14
Darrera actualització: 30.09.2023 | 06:14