Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Afectacions per les obres de la carretera C-17

Afectacions per les obres de la carretera C-17

C-17
C-17

En aquest espai podreu consultar les afectacions al trànsit i a la prestació de serveis que comportin les obres de la carretera C-17. 

Afectacions

Plànol de les afectacions al trànsit (2)
Plànol de les afectacions al trànsit (2)
Afectació C17 - carrer de la Bassa
Afectació C17 - carrer de la Bassa
Afectació C17 - carrer de Can Romeu
Afectació C17 - carrer de Can Romeu
Afectació C17 - accés a la carretera C-17 des de la C-35
Afectació C17 - accés a la carretera C-17 des de la C-35

Actuació

Entrada en servei del nou enllaç entre les carreteres C-17 i C-35.

Àmbit

Enllaç C-17 amb C-35.

Afectació

La nova rotonda de l'enllaç permetrà accedir a la C-35 directament sense passar per la rotonda de l'avinguda de Francesc Macià.

L'accés a Parets es farà per la rotonda de l'enllaç, ja que es treballarà en el ramal directe per tal d'adaptar-lo a la nova configuració.

L'accés des de Parets a la C-17 es farà per la nova rotonda, el ramal existent queda en desús.

Durada

A partir del dimecres 12/05.

 

Actuació

Execució d'una nova canonada de gas.

Àmbit

Aproximadament 40 metres de vorera entre la carretera C-17 i el gual d'accés a la benzinera Bon Àrea, al carrer de Can Gurri.

Afectació

Treballs a la vorera i ocupació de 4 places d'aparcament. Aquestes places s'anul·laran temporalment, i es restituiran un cop acabades les obres d'aquest tram.

Durada

Des del 3 fins al 10 de maig.

 

Actuació

Execució del desviament d'una línia de mitja tensió en dues fases.

Àmbit

En la primera fase s'executarà el tram del carrer de la Marineta a la vorera sud, entre els carrers de Llevant i carrer de la Bassa, continuant per la meitat del carrer Llevant a la vorera est fins al carrer de Can Ninou.

En la segona fase s'actuarà al carrer de Can Ninou a la vorera nord, entre els carrers de Llevant i de la Bassa, i al carrer de Llevant a la vorera est fins a arribar al carrer de Palou.

Afectació

Ocupació de la zona d'aparcament i vorera, les places d'aparcament afectades s'anul·laran temporalment mentre durin les feines del desviament. On no hi hagi zona d'aparcament, s'estretirà el carril de circulació per a poder executar les feines.

Durada

Des del 12 d'abril fins a l'11 de juny.

Després es restituirà al seu estat original.

 

Actuació

Col·locació d'una barrera de formigó per tallar l'accés a la C-17 del carrer de Can Romeu i els brancs directes d'entrada i sortida de l'enllaç de la C-17 amb la C-35.

Àmbit

Des del PK 14+700 al PK 18+700.

Afectació

Tall dels brancs directes d’entrada i sortida de l’enllaç amb la C-35.

Tall de l'accés directe del carrer de Can Romeu amb la C-17.

Durada

Des del 12 de gener.

No es restituiran aquests accessos per canvis de configuració tant de l'enllaç amb la C-35 com de l'accés de Can Romeu.

 

El projecte

Si voleu consultar el projecte de construcció del tercer carril en sentit sud a la C-17 entre Parets i Granollers cliqueu aquest enllaç.

Projecte licitat: Execució de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700.

Tram: Parets del Vallès - Granollers.

Clau: AB-15032-F3.

Per a més informació podeu contactar amb l'Àrea d'Urbanisme al número de telèfon 93 573 88 88.

 

FAQS

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit sud.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 28 de setembre de 2020 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 14 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

10,5 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Copisa Constructora Pirenaica, SA i Construccions Rubau, SA.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Innovación y Obras de Seguridad Vial, SL.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 2 mesos.