Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Afectacions per les obres de la carretera C-17

Afectacions per les obres de la carretera C-17

L'Ajuntament de Parets del Vallès ha obert aquest espai web on podreu consultar les afectacions al trànsit i a la prestació de serveis que comportin les obres de la carretera C-17. 

C-17
Consulta les afectacions de les obres

Afectacions

 

Actuació

 

Tall del ramal de sortida de la C-17 direcció Montmeló a l'enllaç de la amb la C-35.

Àmbit

 

Enllaç C-17/C-35.

Afectació

 

Desviament del trànsit segons dibuix adjunt.

Durada

 

4 setmanes.

 

Actuació

 

Execució nova configuració del carrer Xaloc on es retiren les places del costat nord.

Àmbit

 

Carrer Xaloc.

Afectació

 

Ocupació de places d'aparcament al costat nord. Aquestes no es recuperaran.

Durada

 

Indefinit.

Afectacions c-17
Afectacions c-17

El projecte

Si voleu consultar el projecte de construcció del tercer carril en sentit nord a la C-17 entre Parets i Granollers cliqueu aquest enllaç.

Projecte licitat: Execució de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C-17, del PK 15+100 al 18+700.

Tram: Parets del Vallès - Granollers.

Clau: AB-15032-F2.

Per a més informació podeu contactar amb l'Àrea d'Urbanisme al número de telèfon 93 573 88 88.

FAQS 

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit nord.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 27 de setembre de 2021 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 18 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

18,2 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Agustí i Masoliver, SA & CRC Obras y Servicios, SL.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Givasa, SA.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 12 mesos.