Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Afectacions per les obres de la carretera C-17

Afectacions per les obres de la carretera C-17

C-17
C-17

En aquest espai podreu consultar les afectacions al trànsit i a la prestació de serveis que comportin les obres de la carretera C-17. 

Afectacions

Plànol de les afectacions al trànsit
Plànol de les afectacions al trànsit
Afectació C17 - carrer de la Bassa
Afectació C17 - carrer de la Bassa

 

Actuació

Tall del carrer de Can Romeu per la construcció d'un mur per l'ampliació del tercer carril a la C-17

Àmbit

Carrer de Can Romeu, entre l'accés de la C-17 i el carrer del Molí de Vent

Afectació

Tall de carrer. No hi ha afectació a cap accés

Durada

Des del 19 de gener al 6 d'abril 

 

Actuació

Col·locació d'una barrera de formigó per tallar l'accés a la C-17 del carrer de Can Romeu i els brancs directes d'entrada i sortida de l'enllaç de la C-17 amb la C-35

Àmbit

Des del PK 14+700 al PK 18+700

Afectació

Tall dels brancs directes d’entrada i sortida de l’enllaç amb la C-35

Tall de l'accés directe del carrer de Can Romeu amb la C-17

Durada

Des del 12 de gener

No es restituiran aquests accessos per canvis de configuració tant de l'enllaç amb la C-35 com de l'accés de Can Romeu

 

 

Expropiacions

En data 1 de desembre de 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació dels béns i drets afectats per l'execució de les obres del tercer carril de la calçada en sentit nord a la carretera C-17.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d'interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions davant del Departament de Territori i Sostenibilitat en un termini de 15 dies. 

Per a més informació podeu consultar el tauler d'anuncis de l'Ajuntament en aquest enllaç. També podeu veure els plànols descarregant-vos el pdf adjunt. 

 

FAQS

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit sud.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 28 de setembre de 2020 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 14 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

10,5 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Copisa Constructora Pirenaica, SA i Construccions Rubau, SA.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Innovación y Obras de Seguridad Vial, SL.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 2 mesos.