Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Exposició Pública

Exposició Pública

Projecte executiu de la Plaça Font de la Salut

Projecte d'urbanització de sector PE4 Zona Central, subsector Nord, polígon 1

 • 01- Projecte (PDF, 7,58 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 02- Projecte (PDF, 5,12 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 03- Projecte (PDF, 5,56 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 04- Projecte (PDF, 4,92 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 05- Projecte (PDF, 3,56 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 06- Projecte (PDF, 6,96 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 07- Projecte (PDF, 4,96 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 08- Projecte (PDF, 7,30 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 09- Projecte (PDF, 6,33 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 10- Projecte (PDF, 7,74 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • 11- Projecte (PDF, 3,84 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016
 • Annex projecte tècnic (PDF, 1,59 MB)
  Aprovat incialment per Junta de Govern de data 28-4-2016

Millora de les prestacions acústiques inicials de la pista de Can Butjosa a Parets del Vallès

 • Projecte (PDF, 78,3 MB)
  Millores acústiques de la pista esportiva de Can Butjosa

Actuacions de millora a l'edifici de l'Ajuntament

 • Projecte (PDF, 1,18 MB)
  Aprovat per Junta de Govern Local de data 29-9-2016

Modificació del Pla d'Ordenació urbanística municapal de Parets del Vallès als àmbits dels sectors UP5- Circuit, UP6- Nord- Est i de la UA26 Nutrexpa

 • Memòria (PDF, 6,47 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • A01pvigent (PDF, 1,13 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • A2 ambits modificació (PDF, 1,16 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I1 situació (PDF, 7,75 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I2 emplaçament (PDF, 2,29 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I3 ortofoto (PDF, 7,78 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I4 estructura propietat (PDF, 1,79 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I5 pvigent (PDF, 1,13 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I6a pdu (PDF, 925 kB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I6b pdu (PDF, 951 kB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I6c pdu (PDF, 998 kB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • I6d pdu (PDF, 1007 kB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O1 àmbits de modificació (PDF, 1,16 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O2a esquema seccions (PDF, 995 kB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O2b esquema seccions (PDF, 1,06 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O3a fitxes (PDF, 1,12 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O3b fitxes (PDF, 1,14 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O3c1 fitxes (PDF, 1,15 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • O3c2 fitxes (PDF, 1,01 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016
 • document comprensiu (PDF, 1,14 MB)
  Aprovat incialment pel Ple de l'Ajuntament el 24-11-2016

Projecte  d'execució de rehabilitació i ampliació de la Sala polivalent de l'Escola Pau Vila

Projecte de reforma dels vestidors del camp de futbòl de Parets del Vallès

Projecte de millora del nivell de servei a la C-17, entre l'AP-7 i la BV-1432, del PK 14+500 al 21+000. Parets del Vallès- Lliçà d'Amunt

Projecte d'obres simplificat per el condicionament del local situat al carrer sant Antoni, 34 com a botiga solidària

 • Projecte (PDF, 3,55 MB)
  Aprovat definitivament per JGL en data 21-06-2018

Projecte de camins escolars

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Parets del Vallès

Ajuts a la restauració o rehabilitació d'edificis o bèns catalogats

Bases per a la tramitació de subvencions per a la Rehabilitació de façanes

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

Projecte bàsic i executiu reforma interior noves dependències municipals. Edifici H2 Sector Iveco

 • Projecte (PDF, 4,94 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018
 • Annex projecte (PDF, 1,42 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018
 • Plànols (8,87 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019