Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Gestió Urbanística

Gestió Urbanística

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística PAU-2 del PGOM al Barri del Raval

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

 • Memòria (PDF, 1,07 MB)
  Projecte aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de data 17-11-2022
 • Compte liquidació provisional (PDF, 132 kB)
  Projecte aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de data 17-11-2022
 • Documentació gràfica (PDF, 7,70 MB)
  Projecte aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de data 17-11-2022
 • Annexos (PDF, 50,6 MB)
  Projecte aprovat definitivament per acord de Junta de Govern de data 17-11-2022