Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Gestió Urbanística

Gestió Urbanística

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística PAU-2 del PGOM al Barri del Raval