EIX 1

Eix 1
.

Parets del Vallès és una vila caracteritzada per ser oberta i solidària, que fomenta la inclusió social i la millora de la qualitat dels serveis. Una vila que aposta per la transformació social mitjançant la qualitat educativa i l’accés a la cultura. Una vila per a les persones que atén les necessitats socials mitjançant accions que intenten reduir les desigualtats i donar atenció als més desafavorits, i que pretenen aconseguir més habitatge assequible i afavorir les ajudes als col·lectius més vulnerables. Parets és també una vila que fomenta l’esport i els hàbits de vida saludable, en un entorn verd i sostenible.  

Objectius:

  • Millorar la qualitat de vida de la població de Parets del Vallès i reduir les desigualtats socials.
  • Desenvolupar polítiques socials inclusives i solidàries.
  • Promoure l’accés universal a una salut de qualitat.
  • Fomentar els hàbits saludables amb la promoció de l’esport i la vida sana.
  • Millorar les instal·lacions esportives i crear-ne de noves.
  • Promoure una educació inclusiva amb la millora dels serveis i l’accés a les noves tecnologies.
  • Fer de la Policia Local un servei de proximitat.
  • Millorar l’oferta d’habitatge assequible.

1.1. Per a les persones

center Crearem ajuts COVID19 per als col·lectius afectats de fins a 500.000 euros.

center Donarem ajuts a col·lectius vulnerables en cas d’emergència social.

center Donarem ajuts per a la pobresa energètica (llum, aigua, gas) per a famílies necessitades.

center Dissenyarem campanyes contra el malbaratament alimentari: “Cap aliment a les escombraries”.

center Rebaixarem el 5% de l’IBI de manera progressiva (2,5% anual).

center Convertirem la seu de drets socials en un edifici integral amb el trasllat de les dependències actuals al nou edifici municipal del sector IVECO.

1.2. Per a l’oci i la família

center Construirem una piscina municipal d’estiu.

1.3. Per a la salut

center Farem reunions mensuals amb la direcció del CAP.

center Implementarem cursos de formació en primers auxilis a totes les persones del municipi que tinguin tracte directe amb infants.

center Impulsarem cursos de formació per a les mestres de les escoles bressol i de l’escola Pau Vila, per a l’acompanyament d’infants amb malalties cròniques greus, en col·laboració amb CatSalut.

center Dotarem el centre Pau Vila de la figura d’infermera escolar, que també doni cobertura a les escoles bressols municipals.

center Fomentarem el compliment de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, particularment del mosquit tigre.

center Desenvoluparem el Projecte d’entorns lliures de fum als equipaments municipals.

center Ens adherirem a la Setmana de la Salut i campanyes preventives.

1.4. Per als joves

center Donarem ajuts al lloguer per a joves.

center Farem pressupostos participatius.

center Fomentarem el Carnet Jove “Abona’t a Parets” amb descomptes a equipaments i serveis municipals.

center Redefinirem el projecte educatiu del casal de Joves Cal Jardiner.

center Adaptarem els horaris de les aules d’estudi en èpoques d’exàmens universitaris a les necessitats de la majoria dels joves.

center Promocionarem els espais d'oci privat per als joves.

1.5. Per a la gent gran

center Ampliarem el Centre de dia de la residència Pedra Serrada en 20 places més.

center Dotarem d’un dinamitzador els casals de la gent gran.

center Desenvoluparem el programa d’envelliment actiu: propostes esportives, culturals, recreatives i de voluntariat.

center Posarem al dia tots els casals de la gent gran de Parets i desenvoluparem l’última fase de les obres de la rehabilitació de Ca n’Oms.

1.6. Per a la igualtat de gènere

center Crearem i desenvoluparem el Consell de Dones, Taula de Feminismes o LGTBI+.

center Crearem un Punt Lila estable.

center Desenvoluparem un Programa de cures amb la incorporació de la corresponsabilitat d’homes, vetlladores, cuidadores, etc.

1.7. Per a les persones amb capacitats diferents

center Adaptarem i millorarem el Pla d’inclusió social.

center Facilitarem l’accessibilitat ciutadana amb dèficits sensorials i físics als equipaments, a les programacions i a les activitats del municipi.

center Impulsarem els pisos tutelats per a persones amb capacitats diferents.

1.8. Per a l’educació

center Treballarem per la construcció del nou institut escola per resoldre la problemàtica dels mòduls de l’institut La Sínia.

center Ampliarem la gratuïtat dels llibres i el material escolar de l’ESO.

center Crearem el Banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música.

center Transformarem el pati de l’escola municipal Pau Vila.

center Assessorarem i subvencionarem, parcialment, les escoles públiques per a la transformació dels patis exteriors.

center Implementarem el Pla Educatiu 3.0 a les aules. Un pla que doti de recursos digitals les escoles i que les avanci cap al desenvolupament educatiu, mitjançant els recursos tecnològics.

center Instarem el Departament d’Ensenyament perquè retorni els deutes del finançament de les escoles bressol municipals./p>

center Impulsarem l’educació inclusiva en l’aplicació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu amb l’ampliació de vetlladors/es en els centres educatius municipals.

center Apostarem per la sensibilització musical com a desenvolupament dels infants en les primeres etapes de la vida amb l'ampliació de l’oferta de cursos per edats.

center Actualitzarem els projectes educatius dels centres d’educació municipals per adaptar-los a la realitat actual.

center Promourem les arts a les escoles amb visites d’artistes locals als centres.

center Impulsarem el Joc de Taula de Parets del Vallès.

1.9. Per a l'esport

center Treballarem per la construcció d’una nova sala polivalent, un tercer pavelló.

center Millorarem les instal·lacions del camp de futbol municipal.

center Farem millores a la piscina municipal Miguel Luque.

center Impulsarem l’aprofitament dels equipaments educatius per a la pràctica esportiva i les activitats d’oci.

center Farem millores als pavellons poliesportius municipals.

center Potenciarem els projectes de cooperació mitjançant subvencions directes.

center Adequarem el camp de futbol 7 a les mides reglamentàries.

1.10. Per a la cultura

center Crearem el Consell d’Art i Cultura per donar suport a artistes, escriptors i gent de l’art local.

center Impulsarem una nova visió de la festa major: “Per una Festa Major més local”.

center Redactarem un Pla d’acció cultural. Farem un diagnòstic per definir la realitat cultural de Parets del Vallès i detectar-hi necessitats. Elaborarem propostes per optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, preveient-hi les necessitats presents i futures.

1.11. Per a la convivència

center Desenvoluparem un Pla integral per potenciar el civisme.

center Crearem la figura del Síndic Personer.

center Redactarem i implementarem l’Ordenança de mobilitat amb la regulació d’ús dels VMP.

center Convertirem la vila en “Parets Ciutat 30”.

1.12. Per a la seguretat

center Ampliarem el nombre d’agents de la Policia Local.

center Crearem la figura del sereno.

center Crearem la Policia de proximitat.

center Potenciarem la figura dels agents cívics.

center Traslladarem la Policia Local a les noves dependències d’IVECO.

center Renovarem el parc mòbil de la Policia Local.

center Dotarem l’Associació de Protecció Civil dels recursos tècnics necessaris per respondre a les necessitats en cas d’emergències.

1.13. Per a la memòria i el patrimoniseguretat

center Ampliarem les visites guiades per donar a conèixer el patrimoni local.

center Inclourem l’antiga fàbrica Tipel dins les Jornades de Patrimoni.

center Construirem una passarel·la per admirar les pintures de l’antiga fàbrica Tipel.

center Crearem itineraris patrimonials interurbans.

center Celebrarem el 140è (141è per motius de la COVID19) de l'antiga Indústria Linera.

center Rehabilitarem la coberta de la masia de Can Cot.

center Posarem noves plaques amb els noms dels carrers on sigui necessari.

center Iniciarem la col·locació de plaques amb els topònims de les cases.

1.14. Per a l'habitatge

center Treballarem per a la construcció de pisos de protecció oficial.

center Incrementarem el nombre de pisos destinats a l’habitatge assequible.

center Ampliarem els ajuts per a la rehabilitació de façanes d’edificis.

center Potenciarem la transformació i l’ús d’habitatge de protecció oficial als locals comercials.