EIX 2

Eix 2
.

Parets del Vallès és una vila dinàmica amb un ampli sector industrial i comercial. Fem una aposta pel comerç de proximitat i l’activitat productiva amb la intenció de facilitar la creació d’ocupació de qualitat. Impulsarem el foment del turisme i la projecció de la nostra vila com a elements de creixement, i millorarem l’accés a les eines tecnològiques, la recerca i la innovació.

Objectius

  • Millorar l’ocupabilitat de les persones.
  • Fomentar la projecció de la vila.
  • Impulsar el comerç de proximitat.
  • Fomentar l’activitat empresarial i la creació d’ocupació de qualitat.

2.1. Per a l’ocupació i l’economia

center Dissenyarem un programa de creació d’ocupació: “Objectiu: 500 llocs de treball”. Ajudarem les empreses perquè contractin persones aturades de Parets.

center Ampliarem l’oferta de Plans Locals d’Ocupació.

center Potenciarem el Consell Industrial.

center Crearem el Projecte de l’economia circular.

2.2. Per al comerç

center Potenciarem la creació d’un eix comercial atractiu al Barri Antic i a l’Eixample.

center Impulsarem l’oficina de comerç.

center Potenciarem les fires comercials al carrer.

2.3. Per al turisme

center Potenciarem el turisme local amb la creació de la marca Parets i desenvoluparem la campanya “Enamora’t! de Parets”.

center Celebrarem la Setmana de la Mongeta Paretana.