EIX 3

Eix 3
.

Fer de l’espai de la llera del riu Tenes un gran parc fluvial que sigui atractiu, que ajudi a la connexió dels barris de Parets i que estableixi un lligam entre la ciutadania i la natura per fer possible “viure de cara al riu”; creant nous espais per passejar, per descansar i per a la pràctica esportiva, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les paretanes i dels paretans.

La lluita contra el canvi climàtic requereix mesures per fer-hi front com la cerca de l’eficiència energètica dels equipaments o la instal·lació de solucions sostenibles. Parets del Vallès vol ser una vila referent en la responsabilitat i la transició ecològica, que fomenti una mobilitat sostenible, amb la protecció dels espais naturals existents i amb la transformació i millora de l’espai públic.

Objectius

  • Desenvolupar el manteniment integral de parcs, places, via pública, etc. tot fomentant els espais de relació ciutadana.
  • Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible.
  • Desenvolupar millores en l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
  • Impulsar el reciclatge com a eina fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic.
  • Pacificar la mobilitat en la xarxa urbana per millorar la convivència entre vehicles i vianants.

3.1. Per a la via pública: carrers, parcs, jardins, places i barris

center Implementarem el Pla de millora i manteniment de places i barris.

center Potenciarem el Pla d’acció de barris: “T’escoltem!”.

center Continuarem amb el Pla director d’escocells, arbrat i voreres.

center Dissenyarem el Pla de millora integral de l’Eixample Residencial.

center Farem una millora integral del Parc la Linera.

center Remodelarem els carrers de les cases de l'antiga Linera.

center Remodelarem els carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia.

center Desenvoluparem el projecte de millora del clavegueram al barri de Can Riera.

center Millorarem el clavegueram del carrer Independència.

center Remodelarem la plaça Espanya.

center Remodelarem la plaça Josep Marcer.

center Ampliarem el servei de manteniment de parcs i jardins.

center Seguirem treballant amb el Ministeri de Foment en la construcció de murs més alts al talús de protecció de les cases del carrer Àngel Guimerà.

center Continuarem millorant la xarxa d’aigua i de pous.

center Pacificarem la mobilitat de l’avinguda Espanya.

3.2. Per als equipaments

center Ampliarem el nombre de sales de vetlla del cementiri.

center Desenvoluparem el Pla d’eficiència energètica als edificis municipals.

center Millorarem i posarem al dia els equipaments municipals.

center Millorarem la climatització de les escoles bressol municipals.

3.3. Per al medi ambient

center Transformarem la llera del riu Tenes en un parc fluvial per a l’ús esportiu i familiar.

center Impulsarem el compliment de l’Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera.

center Implementarem el Pla d’actuació i cura dels espais verds: poda, tractament de l’arbrat, replantació de jardineres, boscos, camps, zona de Can Cabassa, rius...

center Desenvoluparem el Projecte per a la millora i naturalització de la bassa del llac dels ànecs.

center Dissenyarem el Projecte per a la recuperació de la mina dels Set Socis.

center Desenvoluparem el Programa “RECICLEM!” per fomentar el reciclatge i ampliar el ventall de serveis que s’ofereixen per gestionar els residus privats, amb campanyes als mercats ambulants.

center Reforçarem el nou servei de recollida de poda a domicili.

center Acordarem amb el Consorci de Residus l’ampliació i millora dels serveis de la deixalleria.

center Desenvoluparem el Programa de transformació energètica als equipaments municipals.

center Impulsarem la Taula pel Canvi Climàtic.

center Dissenyarem campanyes i accions contra el canvi climàtic.

center Instal·larem plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.

center Recuperarem les mines d’aigua.

center Potenciarem la pràctica del plogging (cursa i recollida de brossa).

center Crearem l’Aula de l’Aigua.

center Donarem continuïtat al projecte social “Parets amb Flors”.

3.4. Per a la mobilitat

center Impulsarem, juntament amb ADIF, una nova estació de tren i el desdoblament de l’R3.

center Construirem una nova passera a la Riera Seca.

center Potenciarem la mobilitat sostenible i ampliarem els punts de càrrega per a vehicles elèctrics, amb un punt de recàrrega ràpida entorn de La Linera.

center Crearem un nou aparcament públic a l'avinguda Lluís Companys.

center Construirem una rotonda a la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb Lluís Companys.

center Millorarem l’accés de vianants als polígons industrials amb una passera per sobre de la C-17 i aprofitarem el desdoblament de la C-17 per millorar els accessos als polígons.

center Dissenyarem campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible.

center Treballarem per a l’ampliació d’expedicions del bus e7 exprés si el servei es torna a saturar.

center Construirem una passera entre el camp de futbol i l’altra banda de la llera del riu per tal de facilitar els desplaçaments a peu o amb bicicleta cap al polígon Llevant i la Marineta.

center Optimitzarem la ruta del bus urbà.

3.5. Per als animals

center Instal·larem correcans a la zona del cementiri i la Riera Seca.

center Crearem la Taula de Drets dels Animals.

center Protegirem la fauna del riu Tenes.

center Impulsarem un protocol per a la gestió pel benestar animal.