EIX 1

Capçalera Eix 1
.

1. Desenvolupar accions que millorin la formació i l’àmbit educatiu al municipi.

center Gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de primària.

center Participació dels casals d’avis en activitats de les escoles.

center Organització de xerrades d’orientació professional a secundària fetes per joves universitaris i/o professionals del nostre poble.

center Ampliació de les escoles que participen en els projectes de vila com la Xarxa Educació i Família, el PML i el PEC.

center Ampliació del Consell d’Infants als alumnes d’educació secundària.

center Organització de xerrades científiques i tecnològiques a les escoles.

center Organització de visites escolars a les diferents empreses del Consell Industrial.

center Difusió dels cursos de l’escola d’adults.

center Lideratge de la comissió ‘d’Acompanyament a les famílies en la construcció de ciutats educadores’, en el marc de la RECE.

center Organització d’activitats de suport i campanyes informatives a les escoles en relació al civisme i la convivència.

center Organització de campanyes de promoció per l’alimentació saludable, l’activitat física, la salut emocional i afectiva.

center Organització de programes d’educació en el marc de la Igualtat.

center Organització de reunions en el marc de la Xarxa d’absentisme escolar.

center Realització d’un estudi per a la creació d’un programa de voluntariat educatiu.

center Incloure a l’Arxiu Municipal els treballs de recerca fets pels joves del nostre poble i enfocats a l’estudi de Parets, per poder ser consultats.

center Contractació de mestres de suport per a les escoles.

center Donar suport econòmic i recursos materials a la CAMPA com a entitat de referència de les associacions de pares i mares de les escoles de Parets.

center Realització campanyes de foment d’ús del català a les associacions culturals i les AMPAS.

center Organització de trobades entre les escoles de la vila per a l’intercanvi de projectes i experiències educatives.

center Integració de l’institut La Sínia a l’Escola 21 i difusió informativa del seu model educatiu.

center Adequació Pla de Millora Urbana per a la construcció i posada en marxa de l’Institut de Ciència i Tecnologia.

center Manteniment reunions amb el Departament d’Educació de la Generalitat per sol·licitar mòduls reglats d’acord a la demanda del teixit industrial local.

center Proposta de mocions de Ple i reunions amb Ensenyament instant a la Generalitat per a la dotació a l’institut la Sínia d’un edifici definitiu.

center Elaboració d’un estudi de projecció demogràfica i d’un projecte d’adequació de l’estructura escolar a la demografia del municipi.

2. Millorar i ampliar els serveis per a la gent gran.

center Elaboració d’un pla d’ampliació del centre de dia de la Residència Pedra Serrada.

center Millora i modernització dels tres casals per a la gent gran: Asoveen, Sant Jordi i Ca n’Oms.

center Bonificació de les taxes del servei de teleassistència per a persones majors de 80 anys.

center Creació d’un Consell de gent gran.

center Elaboració d’un nou programa d’activitats dels casals per a persones de 60 a 65 anys.

center Crear un espai radiofònic específic realitzat per i amb la gent gran.

center Organització de cursos sobre tecnologies de la informació per a gent gran als casals d’avis.

center Organització de la campanya: “Adopta un grandfriend”. Activitat entre grans i joves.

center Ampliació el ventall d’oci adreçat a la gent gran.

center Creació d’una base de dades de voluntariat per gent gran.

3. Fomentar la pràctica de l'esport i els hàbits de vida saludables.

center ‘Complex esportiu del Tenes’: ampliació i transformació de la zona esportiva del Parc Fluvial.

center Elaboració d’un mapa esportiu de Parets de lleure.

center Habilitació d’un espai per a la pràctica de bàsquet al Camp de les Peces.

center Creació de taules d’exercici físic i de manteniment destinats als espais biosaludables del parc del Mirador i entorn del pavelló.

center Organització de nous cursos formatius per a monitors i entrenadors.

center Organització d’activitats per donar a conèixer esports minoritaris.

center Creació d’un programa esportiu per a persones amb discapacitat coordinades amb les associacions existents.

center Organització d’activitats esportives al casal jove de Cal Jardiner.

center Programa d’ampliació de les parelles lingüístiques a les entitats esportives “Mou-te en català!”.

center Projecte i construcció d’una anella esportiva saludable de 9 km.

center Visites programades de les escoles al Circuit de Catalunya.

center Modificació de la instal·lació d’aigua i remodelació vestidors (camp de futbol Josep Seguer).

4.Impulsar accions que afavoreixin la cohesió social.

center ‘La nostra prioritat, les persones’: amb dotació d’1 milió d’euros en ajuts socials.

center Posada en marxa del projecte ‘Recapta d’aliments frescos’ per ajudar les persones més necessitades del municipi.

center Establir una línia d’ajuts socials per combatre la pobresa energètica.

center Programa de beques socials de menjador per a infants per als mesos de juliol i agost.

center Elaboració d’un programa específic per a la inclusió social.

center Habilitació d’espais de lleure amb zona de pícnic i barbacoes.

center Creació i dinamització de la Taula d’Inclusió Social.

center Ampliació de la plantilla de suport amb treballadors/res socials dels Serveis Socials municipals.

center Organització de la campanya de sensibilització a les llars sobre el malbaratament alimentari.

center Oferta de sessions informatives i visites guiades als nouvinguts al municipi.

center Col·laboració amb campanyes de prevenció i promoció de la salut amb entitats públiques i privades del municipi.

center Elaboració Pla de prevenció de drogodependències municipal.

center Elaboració i posada en marxa de la campanya de civisme relacionada amb els excrements de gossos, ADN, registre i control sanitari.

center Consolidació, amb l’ampliació de personal, del programa d’atenció domiciliària a persones amb un grau reconegut de dependència.

center Posada en marxa d’inspeccions i de controls higienicosanitaris dels establiments alimentaris i de restauració, així com d’aquells establiments no alimentaris que realitzen pràctiques directes sobre les persones.

center Incorporació de noves línies d’ajuts per a famílies monoparentals.

center Ampliació de la dotació pressupostària per a targeta moneder, menjador social i targetes de BUS.

center Creació del ‘Banc del temps’, espai per intercanviar serveis gratuïtament.

center Projecte Tracta’m Bé. Campanya de prevenció de maltractaments a la gent gran.

5. Consolidar Parets com a referent cultural de la comarca.

center Creació de la “Taula de les Arts i la Cultura” per projectar Parets com a vila referent en aquest àmbit.

center Instituió de la figura d’un coordinador cultural per a la “Taula de les Arts i la Cultura”.

center Elaboració d’un pla de cultura.

center Instauració d’un premi per a nous projectes culturals a Parets.

center Adequació i millora del Casal Cultural de Can Butjosa.

center ‘Projecte sona’, promoció dels artistes locals.

center Creació del festival “Jove Talent” obert a les diferents disciplines artístiques.

center Creació de nous cursos i organització d’activitats de relació ciutadana al casal Can Butjosa.

center Organització de concerts als espais de lectura del parc Cal Jardiner i Horts del Rector.

center Recuperació la Festa d’Entitats.

center Elaboració de projectes de cooperació amb entitats privades del món de la cultura (Prodansa, Maria Grever…).

center Elaboració d’un pla d’activitats en el marc del pla d’equipaments culturals per potenciar els equipaments municipals.

center Elaboració d’un calendari únic d’activitats locals.

center Creació d’una base de dades d’artistes locals que treballin en les diferents disciplines.

center Oferiment d’espais públics gratuïts per a desenvolupar manifestacions artístiques.

center Organització de la festa de Parets, municipi lector.

center Sales d’exposicions permanents per mostrar les restes arqueològiques i material històric del municipi.

center Organització de sessions de cinema a la fresca a diferents parcs i places.

center Recuperació dels focs artificials.

center Integració de Parets a la xarxa de municipis lectors i al programa ‘Activitats de foment de la lectura’.

center Diversificació dels canals informatius sobre els cursos de català a nouvinguts.

center Realització de cursos nivell C de català a través de l’Oficina de Català de Parets, del CPNL.

center Elaborar un pla de protecció del patrimoni cultural de Parets.

center Disposició de nous elements de descompte per a l’assistència als espectacles culturals.

center Servei de bibliomercat als mercats ambulants, biblioparc a la Linera i biblioteques als espais esportius de la piscina i el pavelló.

center Organització esdeveniments per mantenir les festes tradicionals de la nostra cultura (ball de gitanes, sardanes, carnestoltes, castells, etc.).

center Organització de vetllades de presentació de llibres a les biblioteques i festa de Parets, municipi lector.

center Programa de descomptes al teatre per a grups escolars.

center Instal·lació d’una escultura que identifiqui al poble de Parets a l’entrada de la vila.

center “Hotel d’Entitats”: nous espais i serveis per a les associacions.

center Creació del concurs “Talent Parets” per fomentar la difusió del talent en qualsevol àmbit.

center Comunicació de la programació cultural municipal mitjançant les noves formes de comunicació (xarxes socials, basades en TIC).

center Retransmissions en directe per Internet i televisions de “La Festa de la Pedra del Diable”.

6. Fomentar les polítiques d'igualtat en tots els àmbits.

center Elaboració del Pla d’Igualtat Municipal 2017-2021.

center Organització de tallers contra la violència de gènere al casal jove i programació de campanyes de conscienciació al març i al setembre.

center Creació de la taula per a la inclusió en matèria d’igualtat social.

center Organització de sessions sobre la igualtat de gènere als instituts i escoles bressol de Parets.

center Elaboració Pla Igualtat Intern.

center Implementació de Plans d’Igualtat a les empreses del municipi que promogui la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

center Revisió de les mesures i pautes d’actuació recollides en el Protocol d’actuació i prevenció de la violència masclista en la parella.

7. Incrementar les propostes de formació, d'oci i activitats saludables per als joves.

center Adequació de les activitats d’interès per als joves al casal mitjançant processos deliberatius com la Faktoria d’idees.

center Ampliació l’oferta d’activitats del casal jove Cal Jardiner per a la franja de 16 a 18 anys.

center Fomentar la participació de les noies en les activitats del casal de joves.

center Creació d’activitats específiques al casal Cal Jardiner per a la franja d’edat de 12 i 13 anys.

center Organització de més sessions de cine fòrum a Cal Jardiner.

center Programació de xerrades obertes sobre sexualitat.

center Organització del Concurs fotogràfic per a joves.

center ‘Nit d’Art’ per a joves.

center Xerrades sobre robòtica i cursos 2.0.

center Programació de l’activitat Disco Jove.

center Creació de punts i espais d’informació als instituts.

center Elaboració Pla Local de Joventut 2016-2021.

center Comunicació de l’acció municipal als joves mitjançant les noves formes de comunicació (xarxes socials, basades en TIC).

center Organització d’un procés participatiu per definir els usos del casal de joves Cal Jardiner.

center Confecció d’una programació d’activitats que focalitzi Cal Jardiner com a punt de referència del col·lectiu jove.

center Realització de les iniciatives juvenils sorgides de les Assemblees de Joves.

center Ampliació de l’oferta d’oci nocturn a partir de la col·laboració entre les entitats juvenils i els equipaments municipals.

center Disseny d’una programació d’activitats i serveis d’oci per a joves.

center Programació de cursos formatius per a joves en risc d’exclusió social.

8. Fomentar el civisme com a eina fonamental de convivència ciutadana.

center Inclusió de xerrades d’educació viària a les escoles de Parets.

center Programa de xerrades de seguretat ciutadana al teixit associatiu.

center Reformulació de l’ordenança de convivència ciutadana.

center Creació de la figura de la policia de proximitat amb el projecte “Policia de barri” i els agents de mobilitat.

center Reforç de les campanyes de seguretat viària.

center Elaboració el Pla d’Actuació contra l’incivisme.

center Organització de la Campanya ‘Informar i formar abans de multar’.

center Increment de la plantilla de la policia local amb la contractació de nou personal.

center Increment de la vigilància a les entrades i sortides de les escoles.

center Aplicació de noves mesures sancionadores per evitar els excrements de gossos al carrer.

center Implantació de camins escolars per a escolars.

center Creació de les meses seguretat als barris de Parets vinculat al projecte Regidors de Barri.

9. Continuar amb les polítiques de cooperació i ajuts al desenvolupament.

center Elaboració de projectes de cooperació amb els països que conformen la diversitat cultural del nostre municipi.

center Desenvolupament projectes de cooperació ja iniciats amb San Francisco del Norte (Nicaragua).

center Projectes de cooperació al desenvolupament amb el poble de Missirah (Senegal).

center Projecte ‘Parets, poble d’acollida’.

10. Impulsar la conservació i difusió de la memòria històrica de la vila.

center Creació d’un museu virtual online sobre Patrimoni Històric i Cultural.

center Creació de la Marca de vila.

center Implementació del projecte de vila Herm@nados-@germanats entre els pobles de Chilluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès.

center Presentació d’estudis, publicacions i treballs de recerca, vinculats amb el poble.

center Impuls i reorientació del projecte ‘Mai més en una capsa de sabates’ per a la recuperació de fotografies històriques de la vila.

center Projecte ‘Parets parla’: recull de fonts orals sobre la història del nostre municipi.

center Pla Director de l’Arxiu.