EIX 2

Capçalera Eix 2
.

1. Millorar l'accés a la informació municipal.

center Posar en marxa el portal de transparència de l’administració pública.

center Increment del nombre d’usuaris de l’APP i implantació de nous serveis.

center Posar en marxa un portal de dades obertes.

center Creació l’Oficina d’Incidències com a canal per gestionar les queixes i incidències ciutadanes.

center Creació de punts d’atenció ciutadana a cada barri amb correspondència a cada Regidor de Barri.

2. Fomentar la participació ciutadana com a eix de les accions de govern.

center Creació d’un servei d’informació de subvencions per donar suport a la ciutadania.

center Organització d’un curs anual, com a mínim, de formació a les entitats sota demanda.

center Organització i desenvolupament de processos en el pressupost municipal i sobre remodelació dels usos de l’espai públic.

center Elaboració d’una campanya de civisme i convivència ciutadana en diversos àmbits d’actuació (tinença responsable d’animals de companyia, seguretat viària, via pública, etc.).

center Organització de trobades periòdiques amb teixit social, associatiu i comercial.

center Prestació de suport tècnic i assessorament de gestió a les entitats.

center Establiment de la figura de regidor de barri com a referents territorials dins el municipi.

center Reformulació del Reglament de Participació Ciutadana.

center Reformulació de l’Ordenança de l’Administració Electrònica.

3. Millorar la gestió municipal.

center Elaboració i difusió d’una bateria d’indicadors per a l’avaluació de la qualitat de la tasca de l’administració.

center Dotació d’un sistema d’enquestes als equipaments municipals i les OAC.

center Bústia de suggeriments i enquestes.

center Aplicació de clàusules socials en la contractació pública i promoure la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) entre el sector privat.

center Digitalització de tots els processos administratius.

center Creació d’una borsa de treball específica per cobrir les substitucions de l’administració local.

center Elaboració de cartes de serveis.

center Elaboració d’una proposta de projectes d’estudi que repercuteixin en la millora de la gestió dels serveis municipals, tant interns com externs.

4. Optimitzar la gestió dels recursos per afavorir els col.lectius més vulnerables.

center Redefinició de contractes i serveis municipals per tal d’optimitzar els recursos econòmics.

center Revisió de taxes i impostos per establir bonificacions als col·lectius més vulnerables.

center Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viudetat, a majors de 60 anys amb escassa capacitat econòmica, aturats i famílies monoparentals.

center Reducció del 50% de la tarifa del teatre, del pavelló i de la piscina per a famílies nombroses i monoparentals.

center Ampliació dels ajuts en serveis municipals per a les persones amb rendes més baixes.

5. Ampliar la comunicació municipal al teixit social i a nous segments de població.

center Difusió de la cultura a través dels mitjans de comunicació municipals i privats.

center Organització de tallers de ràdio i creació d’un nou programa.

center Creació de nous canals de comunicació per Internet.

center Incorporació d’espais específics per a infants i joves al butlletí Parets al Dia.

center Incorporació dels alumnes de l’Oficina de Català de Parets al programa radiofònic “L’espai de català” de RAP107.

center Adaptació de la graella de RAP107 per encabir el teixit social, associatiu i comercial.

center Reorganització dels serveis de comunicació.

6. Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació.

center Implementació de Wi-Fi gratuït als parcs i places del municipi.

center Generació una app com a cercador de comerços i de restauració del municipi.

center Implementació el projecte institucional 2.0: Parets Connecta.

center Adaptació del web de l’Ajuntament per a persones amb discapacitació visual.

center Instal·lació de nous espais wifi a equipaments.

center Organització de cursos TIC als casals d’avis, Cal Jardiner i Can Butjosa.

center Creació d’una app de l’SLOP per comunicar les ofertes laborals a les persones usuàries del servei.

7. Consolidar el model d'atenció a la ciutadania, adaptat a les noves necessitats.

center Realització d’enquestes de satisfacció i modificació d’horaris de l’OAC.

center Definició de l’OAC com el punt d’informació general de la institució.

center Implementació del servei d’OAC a diferents equipaments municipals.

center Formació en atenció ciutadana de tot el personal que té aquestes funcions.

center Creació del servei de consum a Cal Jardiner.

center Desenvolupament una estratègia de millora integral de l’Oficina de Consum.

center Adhesió a l’arbitratge de les empreses i comerços del poble com a distintiu de qualitat.

center Col·laboració en la confecció del full de ruta de la Xarxa Local de Consum.

center Difusió al portal web sobre els serveis que s’ofereixen a l’OAC i a l’OMIC (oficines d’atenció al ciutadà i al consumidor)

center Contractació de personal especialitzat en mediació.

center Reforçament campanyes de prevenció de la salut i del consum.

center Desenvolupament del programa de mediació ciutadana.