EIX 3

Capçalera Eix 3
.

1. Consolidar Parets com a referent d'innovació i promoció econòmica.

center Ampliació del 100% en la bonificació de la taxa d’activitats als comerços de proximitat que s’implantin al municipi.

center Potenciar el desenvolupament econòmic del territori a través de les plataformes supramunicipals com Alcaldes de la C-17 o Àmbit B30.

center Programa de reptes i oportunitats per a empreses, persones i col·lectius per donar resposta a les necessitats del municipi.

center Programa de presentació del talent dels joves universitaris a les empreses del municipi.

center Potenciar el servei d’emprenedoria.

center Georeferenciació de totes les naus i locals comercials buits.

center Accions de col·laboració entre empreses del municipi i l’Ajuntament en el marc del Consell Industrial.

center Consolidar Parets del Vallès com a pol d’atracció per a empreses que generin ocupació.

center Establir convenis de col·laboració amb centres tecnològics i universitaris.

center Jornades d’orientació per a persones aturades.

center Aprofitar la proximitat del Circuit de Catalunya com a pol d’atracció econòmica.

center Fomentar l’emprenedoria des de l’escola.

center Impulsar convenis en pràctiques per a estudiants amb les empreses del municipi.

center Promoció empresarial per a PIMES i petits comerços mitjançant trobades tècniques, formacions empresarials, etc.

center Reforçar les relacions entre empreses grans i pimes.

2. Fomentar l'emprenedoria i el comerç de proximitat.

center Potenciar els mercats ambulants per incrementar l’oferta comercial.

center Promocionar el consum d’aliments ecològics.

center Fomentar el carnet jove dins els comerços.

center Endevina-la! Campanya concurs de català per a comerços.

center Troba’ls! Campanya concurs de cultura tradicional per a comerços.

center Línies de treball amb el teixit comercial per dinamitzar el comerç local.

center Creació d’una finestreta única per centralitzar la tramitació d’obertura dels nous comerços.

center Creació d’un ‘Consell Comercial’ per fomentar el comerç de proximitat.

center Projecte de desenvolupament local km. 0. Treball i negoci de proximitat per a comerços, autònoms i pimes.

center Programació de fires i mercats temàtics com a pol d’atracció que potenciï el comerç de proximitat.

center Estudi de viabilitat per a la reubicació dels mercats ambulants als entorns de la plaça Dr. Trueta i plaça de la Vila).

center Assessorar i acompanyar en el procés de creació de nous comerços.

center Creació de la figura d’un dinamitzador comercial.

center Impulsar el treball en xarxa.

3. Difondre els espais d'interès cultural de Parets del Vallès.

center Ubicació dels gravats en pedra d’en Frederic Marès al parc la Linera.

center Difusió turística del conjunt escultòric de Frederic Marès.

center Difusió de l’espai natural de Gallecs.

4. Consolidar i diversificar els projectes d'ocupació del municipi.

center Plans d’Ocupació Locals: garantim la continuïtat durant els pròxims 4 anys.

center ‘Persianes amunt’: pla d’ajuts al comerç de proximitat.

center Plans d’orientació laboral per a persones de 18 a 30 anys, amb pràctiques en empreses i formació específica.

center ‘Objectiu: 1.000 llocs de treball’: ajuts a la contractació i convenis amb empreses.

center ‘Finestreta única’ per a la gestió del servei local d’ocupació adreçat a les empreses.

center Formació i plans d’ocupació específics per a persones de Parets amb discapacitat.

center Assessorament personalitzat i continu per a aturats de llarga durada i de difícil inserció al mercat de treball.

center Plans d’Ocupació específics que donin oportunitat als joves estudiants.

center Destinar un percentatge de formació en els Plans locals d’ocupació.

center Desenvolupar el programa DIL, integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

center Seguir promovent convenis amb empreses que generin ocupació per a les persones de Parets.