EIX 4

Capçalera Eix 4
.

1. Fer de la via pública un espai de convivència i relació ciutadana.

center Pla de neteja específic per a parcs i jardins.

center Desenvolupament del Projecte ‘Carrers nets’ a través d’una nova campanya cívica i informativa.

center Gratuïtat de totes les zones d’aparcaments públics del municipi’

center Millora del servei de recollida selectiva a través del Consorci de Residus.

center Canvi i reposició dels embornals antics.

center Ampliació de la senyalització viària.

center Estudi d’una via alternativa a l’avinguda de Catalunya.

center Millora de la seguretat viària en zones escolars.

center Increment del mobiliari urbà.

center Instal·lació de reductors de velocitat al passeig de la Ribera.

center Habilitació de passos elevats a les entrades i sortides de les escoles.

center Instar les companyies subministradores dels serveis de telèfon i llum a soterrar les línies.

center Vorera al carrer de la Impremta per garantir la seguretat dels vianants.

center Pla específic per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

center Implantació de senyalització sonora per a invidents.

center Ampliació del servei de neteja als polígons industrials.

center Millora de la mobilitat als Polígons d’Activitat Econòmica.

center Millora de la senyalització dels Polígons d’Activitat Econòmica.

center Definir millores urbanístiques, de mobilitat i seguretat dels eixos comercials.

2. Desenvolupar projectes de millora dels parcs i dels equipaments.

center Parc central al Sot d’en Barriques: gran espai lúdic, familiar i de trobada.

center Renovació i millora de la plaça d’Espanya i de la plaça de la Salut.

center Millora i transformació del parc la Linera.

center Millora de l’accessibilitat a tots els parcs públics.

center Garantir la conservació de zones d’esbarjo per a infants.

center ‘L’Eixample, com tu el vols’: pla de manteniment de voreres i arbrat.

center Pla de millora del Barri Antic: carrers amb prioritat per als vianants.

center Construcció d’un nou tanatori municipal.

center ‘Equipaments 10’: pla d’arranjament i manteniment d’equipaments municipals.

center Construcció d’una sala polivalent a l’escola Pau Vila.

3. Ampliar els instruments de suport en matèria d'habitatge.

center Pisos tutelats per a discapacitats.

center Consolidar la Taula pel dret a l’habitatge.

center Treballar conjuntament amb les API del municipi per obtenir una borsa de pisos buits.

4. Millorar la mobilitat en un entorn sostenible.

center Projecte ‘Rutes verdes’: recuperació dels camins fluvials del Tenes per connectar, a peu, l’Eixample i el Barri Antic.

center Aposta per Gallecs: creació d’un aiguamoll a l’espai de la Riera Seca.

center Sol·licitar al Consorci de Gallecs que estableixi actuacions per eliminar els arbres invasors.

center ‘Can Serra, pulmó verd’, preservació d’aquest gran espai natural.

center Projecte ‘1 arbre per família’.

center Adequar els camins fluvials del Tenes.

center Accessibilitat als camins de Gallecs per a mobilitat reduïda.

center Potenciar els cultius tradicionals de Parets i comarca.

center Actualitzar el catàleg d’arbres del municipi.

center Habilitar un espai municipal per a la Protectora d’Animals de Parets per tenir cura dels animals abandonats i fomentar-ne l’adopció.

center Reforçar campanyes de tinença responsable d’animals.

center Programa d’estalvi energètic en els equipaments municipals.

center Campanyes de conscienciació de control de despeses energètiques a les escoles.

center Campanyes de sensibilització per a la reducció de residus.

center Instal·lació d’estacions permanents per controlar les emissions de CO

center Control sobre nivells de calcificació de l’aigua.

center Crear nous espais de correcans.

center Intensificar el control de plagues de diverses espècies.

center Adequar l’horari de les activitats de l’Escola de la Natura.

center Incrementar les activitats formatives mediambientals.

center Millorar els espais verds.

center Estudiar l’ampliació d’una parada de bus urbà a la zona de Can Butjosa.

center Fomentar el projecte ‘Cotxe compartit’.

center Sol·licitar una parada davant de l’estació de RENFE i millorar horaris de connectivitat de la línia regular de bus amb destí Barcelona.

center Sol·licitar més parades del bus nocturn.

center Reclamar al Govern Central la nova estació de RENFE, l’aparcament elevat i el desdoblament complet de la línia R3.

Pla d'actuacions.