EIX 4

Capçalera Eix 4
.

1. Fer de la via pública un espai de convivència i relació ciutadana.

center Pla de neteja específic per a parcs i jardins.

center Desenvolupament del Projecte ‘Carrers nets’ a través d’una nova campanya cívica i informativa.

center Gratuïtat de totes les zones d’aparcaments públics del municipi.

center Implantació d’accions de millora del servei de recollida selectiva de residus.

center Canvi i reposició dels embornals antics.

center Ampliació de la senyalització viària.

center Estudi d’una via alternativa a l’avinguda de Catalunya.

center Increment del personal de seguretat a les zones escolars.

center Increment del mobiliari urbà.

center Instal·lació de reductors de velocitat al passeig de la Ribera.

center Habilitació de passos elevats a les entrades i sortides de les escoles.

center Requeriment a les companyies subministradores dels serveis de telèfon i llum a soterrar les línies.

center Vorera al carrer de la Impremta per garantir la seguretat dels vianants.

center Pla específic per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

center Implantació de senyalització sonora per a invidents.

center Dotació de més recursos econòmics per a la millora servei de neteja als polígons industrials.

center Elaboració d’un estudi de la mobilitat als Polígons d’Activitat Econòmica.

center Millora de la senyalització dels Polígons d’Activitat Econòmica.

center Programa de millores urbanístiques, de mobilitat i seguretat dels eixos comercials.

center Pla integral d’escocells.

2. Desenvolupar projectes de millora dels parcs i dels equipaments.

center Construcció del nou Parc central al Sot d’en Barriques: gran espai lúdic, familiar i de trobada.

center Renovació i millora de la plaça d’Espanya.

center Renovació i millora de la plaça de la Salut.

center Millora i transformació del parc la Linera.

center Millora de l’accessibilitat a tots els parcs públics.

center Millora de la contractació i la dotació pressupostària per garantir la conservació de zones d’esbarjo per a infants.

center ‘L’Eixample, com tu el vols’: pla de manteniment de voreres i arbrat.

center Pla de millora del Barri Antic: carrers amb prioritat per als vianants.

center Construcció d’un nou tanatori municipal.

center ‘Equipaments 10’: pla d’arranjament i manteniment d’equipaments municipals.

center Construcció d’una sala polivalent a l’escola Pau Vila.

3. Ampliar els instruments de suport en matèria d'habitatge.

center Pisos tutelats per a discapacitats.

center Elaboració de les normes de funcionament i d’actuació de la Taula pel dret a l’habitatge.

4. Millorar la mobilitat en un entorn sostenible.

center Projecte ‘Rutes verdes’: recuperació dels camins fluvials del Tenes per connectar, a peu, l’Eixample i el Barri Antic.

center Aposta per Gallecs: creació d’un aiguamoll a l’espai de la Riera Seca.

center Sol·licitar al Consorci de Gallecs que estableixi actuacions per eliminar els arbres invasors.

center Projecte ‘1 arbre per família’.

center Adequació els camins fluvials del Tenes.

center Accessibilitat als camins de Gallecs per a mobilitat reduïda.

center Horts socials i conreus autòctons.

center Actualització el catàleg d’arbres del municipi.

center Habilitació un espai municipal per a la Protectora d’Animals de Parets per tenir cura dels animals abandonats i fomentar-ne l’adopció.

center Reforçament campanyes de tinença responsable d’animals.

center Programa d’estalvi energètic en els equipaments municipals.

center Campanyes de conscienciació de control de despeses energètiques a les escoles.

center Campanyes de sensibilització per a la reducció de residus.

center Instal·lació d’estacions permanents per controlar les emissions de CO.

center Control sobre nivells de calcificació de l’aigua.

center Creació nous espais de correcans.

center Intensificació el control de plagues de diverses espècies.

center Modificació de l’horari de les activitats de l’Escola de la Natura.

center Increment de les activitats formatives mediambientals.

center Millora els espais verds.

center Estudi d’ampliació d’una parada de bus urbà a la zona de Can Butjosa.

center Sol·licitud d’una parada davant de l’estació de RENFE i millorar horaris de connectivitat de la línia regular de bus amb destí Barcelona.

center Sol·licitud de més parades del bus nocturn.

center Reclamació al Govern Central la nova estació de RENFE, l’aparcament elevat i el desdoblament complet de la línia R3.

Pla d'actuacions.