Amb més de 300 establiments comercials i de serveis, Parets compta amb una oferta comercial, de restauració i serveis diversificada i de qualitat.

El teixit comercial contribueix a la vertebració del municipi tot donant identitat i dinamitzant econòmicament i socialment els barris on es troba, afavoreix un model de municipi cohesionat i més sostenible, ja que es potencia l’espai públic com a espai pel ciutadà i es redueix la mobilitat.

Els establiments estan distribuïts principalment en dos nuclis comercials, per un costat els carrers Major, Sant Antoni, Barcelona i Raval formen un eix comercial al Barri Antic, i al sector de l'Eixample la concentració comercial es troba  als carrers de la Mina, Monistrol, F. Francesc Eiximenis i l'avinguda Catalunya. L’oferta comercial combina la modernitat de la gran majoria dels seus comerços amb establiments de caràcter tradicional.

Al directori de comerços i serveis podreu consultar les dades de contacte dels establiments de Parets del Vallès.

Directori de Comerços i Serveis de Parets del Vallès

Regidor/a
Equipaments