El Servei de Consum té com a objectius:

  • La resolució de conflictes en l'àmbit del consum, mitjançant la mediació i la tramitació de queixes, reclamacions i denúncies.
  • L'assessorament, la formació i la informació en l'àmbit del consum.
  • La promoció del comerç local i de proximitat, la difusió de bones pràctiques i la consolidació del consum responsable.
Regidor/a
Equipaments