Sóc consumidor

 

Definició: Són persones consumidores o usuàries aquelles que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Són consumidores les persones físiques, que com a destinataris finals, adquireixen, fan ús o gaudeixen,  de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional.

Drets dels consumidors:

  • La protecció de la salut i la seguretat.
  • La protecció dels interessos econòmics i socials.
  • La informació, l'educació i la formació en matèria de consum.
  • La representació, la consulta i la participació.
  • La protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  • La indemnització i reparació de danys.
  • Els drets lingüístics.Organismes de consum:

Agència Catalana del Consum

Oficina Comarcal del Consum (OCIC)
 

-Associacions de consumidors
Associació d'Impositors de Bancs i Caixes d"Estalvis de Catalunya (AICEC ADICAE)
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, C.U.S. Salut, Consum i Alimentació
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
Escola del consum de Catalunya
Instituto Nacional de Consumo
Centro Europeo del Consumidor

Serveis que ofereix l"SCAC:
Consultes
- Resolució de conflictes mitjançant la mediació
- Tramitació de sol·licituds d"arbitratge
- Tramitació de queixes i reclamacions
- Formació - xerrades, tallers, jornades, etc.

Darrera actualització: 13.07.2023 | 19:48
Darrera actualització: 13.07.2023 | 19:48