Gas

Fa 15 dies vaig rebre a casa la visita d"un home que volia fer la revisió del gas butà. Em va dir que era un instal•lador amb carnet oficial i que jo estava obligada a fer-la perquè, si no, tindria problemes. Davant la seva insistència, vaig permetre que entrés a casa i fes la revisió. Em va cobrar força diners i em va canviar el tub flexible i el regulador. Estic obligada a fer-ho? Puc reclamar o denunciar-ho?

No esteu obligats a deixar-los fer la revisió, i encara menys a canviar cap peça. Heu de saber que el tub flexible porta impresa la data de caducitat i el regulador es canvia quan s"observa un mal funcionament, però no té data de caducitat. La companyia subministradora està obligada cada cinc anys a fer una revisió, que té un cost econòmic, i a més ens ho ha de comunicar prèviament i per escrit. Si teniu la factura, us podeu adreçar a les nostres oficines per confeccionar una reclamació i, paral•lelament, podeu denunciar aquesta companyia davant l"Agència Catalana de Consum, no pel rescabalament dels diners, però sí per posar de manifest l"actuació d"aquesta empresa i perquè les administracions competents prenguin les mesures adients.

Si no estic d"acord amb el que la companyia subministradora m"ha facturat, què he de fer? A qui m"he d"adreçar per posar de manifest el meu desacord?

El primer pas és posar-vos en contacte per escrit, mitjançant un fax o bé una carta certificada amb justificant de recepció amb el departament d"atenció al client de la companyia, informant-los detalladament de la vostra disconformitat i demanant-los una resposta per la mateixa via. Si no rebeu resposta, o bé aquesta no és satisfactòria, us podeu adreçar a les nostres oficines, amb la fotocòpia d"aquesta documentació per confeccionar la reclamació pertinent, o bé fer una mediació o sol•licitar l"arbitratge.

Darrera actualització: 23.04.2020 | 10:54
Darrera actualització: 23.04.2020 | 10:54