Entitats

L’Ajuntament de Parets del Vallès dedica part dels Pressupostos Municipals anuals a finançar projectes d’ajuda als pobles en vies de desenvolupament i contempla la possibilitat de destinar fons a situacions d’emergència.

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i realitzar actuacions amb més impacte i més eficients, l’Ajuntament de Parets prioritza els següents projectes:

  • Projectes desenvolupats a San Francisco del Norte (Nicaragua) en el marc de l’agermanament solidari d’aquest municipi amb Parets.
  • Accions que es desenvolupin en el marc del projecte de cooperació i ajut al codesenvolupament del poble de Missirah (Senegal).
  • Altres projectes de sensibilització de la solidaritat i de cooperació, via subvencions municipals regides per unes bases

Per a la sol·licitud:

Per a  l'acceptació:

Per a la justificació:

Bases Camp de Treball 2018

Regidor/a