Xarxa 0-6

La xarxa 0-6 d’Educació Infantil del municipi neix amb l’objectiu de debatre i consensuar criteris entre el primer i el segon cicle d’educació infantil. 

Hi participen mestres i educadores de les escoles bressol i de les unitats d’educació infantil de totes les escoles de Parets del Vallès.

Té la finalitat de facilitar la reflexió sobre la concepció i el tracte dels infants, sobre la continuïtat entre un cicle a l'altre de l'etapa d'educació infantil, per assolir la màxima la coherència en l’etapa 0-6.

Objectius:

• Treballar la coherència del pas entre el primer i el segon cicle d’Educació Infantil

• Reflexionar sobre els espais interiors i exteriors, i les intencionalitats educatives  com a mitjà per promoure la millora continuada dels centres educatius d’Infantil.

• Definir una identitat comuna dels centres educatius de Parets el Vallès a partir del treball en aquesta xarxa i les altres existents en el municipi, que podria anar cap a una ciutat educadora, que integrés en una xarxa educativa rica i multidisciplinar dels serveis educatius. I alhora propiciés uns centres educatius oberts a l’entorn.

Treballen per:

  • Consensuar i compartir la informació necessària que cal traspassar en el moment de la incorporació dels infants a P3.
  • Organitzar activitats de traspàs conjuntament, visites...
  • Elaborar documents conjunts d’orientació a les famílies.
  • Fer una trobada posterior a la incorporació dels infants a P3 per tal de fer-ne un seguiment.
  • Contribuir a millorar un dels processos de transició durant l’escolarització de l’alumnat del municipi (juntament amb el traspàs d’infantil a primària, que es fa a nivell intern de les escoles, i el pas de primària a secundària, que es fa amb els instituts).
  • Dinamitzar la xarxa de treball cooperatiu entre professionals dels diferents centres educatius del municipi.

 

 

Darrera actualització: 29.05.2023 | 13:00
Darrera actualització: 29.05.2023 | 13:00