Tarifació Social

A partir del curs 2020-2021 al servei municipal d’escoles bressol s’amplia la franja de tarifes del sistema de tarifació social per al concepte de servei d’escolarització.

La tarifa més alta serà de 182,50 euros i 198,00 euros per als nadons.

Les bonificacions per les famílies nombroses i monoparentals així com el descompte per segon germà i les beques del Servei de Drets Socials es mantindran.

La signatura del full de matrícula implica l’autorització de les persones sol·licitants perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les dades declarades.

L’Ajuntament comprovarà d’ofici les dades de convivència de l’infant i les dades de la renda de l’exercici fiscal de l’any 2021 de tots els membres de la unitat familiar.

En les situacions que no puguin ser comprovades directament per l’Ajuntament, la família haurà d’aportar la documentació acreditativa. Aquestes situacions són:

  • En el cas de pares/mares/tutors/tutores que no disposin de NIF o NIE, la declaració de renda presentada al país d’origen, acompanyada d’una traducció jurada.

  • En cas de separació o divorci amb custòdia no compartida: sentència de separació o divorci.

Per accedir a la tarifació social cal fer la sol·licitud en el moment de la matrícula.

Per facilitar un precàlcul de la quota que s'aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició:

Accedeix al simulador 

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu només és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten al simulador.

Darrera actualització: 12.07.2023 | 12:43
Darrera actualització: 12.07.2023 | 12:43