Simulador de preus públics amb tarifació social

Simulador de quota Nombre de membres de la unitat familiar (Inclou progenitors, germans i infant):

Renda bruta anual de la unitat familiar (Dades de la Renda 2022)
 

Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50
Quota (infants d'1 a 2 anys):
Quota nadons (infants d'entre 0 i 1 anys):
La quota dels infants de 2 a 3 anys és gratuïta
 
Darrera actualització: 04.10.2023 | 16:19
Darrera actualització: 04.10.2023 | 16:19