Normativa de la piscina

  1. El període d'estiu comprèn els mesos de juny, juliol i agost.

  2. En els cursets escolars, les escoles bressol i C.E.I.P. de Parets del Vallès, tindran un 50% de descompte.

  3. A la resta de cursets, els abonats tindran un 50% de descompte.

  4. L'import de la inscripció es pagarà una única vegada en fer la sol·licitud d'admissió d'abonat.

  5. L'emissió de rebuts d'abonament es realitza trimestralment.

  6. L'abonament familiar correspon al matrimoni, i es poden donar d'alta sense satisfer una altra inscripció, els seus pares i el seus fills entre 7 i 18 anys d'edat, sempre que no s'hagin donat de baixa amb anterioritat, i vagin satisfent les quotes que les correspongui (menor, adult, o jubilat). Els fills quan compleixin els 18 anys passaran a satisfer la quota trimestral d'adults.

  7. En cas que un abonat inscrigui un dels membres que, juntament amb ell, tenen dret a l'abonament familiar, aquest només haurà de pagar la diferència entre la inscripció individual i la familiar. A partir del trimestre següent es canviaran les quotes que corresponguin.

  8. Si un abonat es dóna de baixa, perdrà tots els drets.Quan vulgui donar-se d'alta haurà de pagar nova inscripció encara que hi hagi algun abonat a la piscina que composi la unitat familiar. Si la baixa fos per causa justificada (llarga malaltia, servei militar, maternitat,..) no es perdrà el dret d'inscripció.

  9. L'abonat que tingui un trimestre pendent de pagament serà donat de baixa automàticament, prèvia comunicació de la direcció de la piscina. Per tornar-se a donar d'alta haurà de pagar el rebut pendent i la inscripció que correspongui.

  10. Per tal de donar-se de baixa com a abonat, s'ha d'emplenar l'imprès corresponent a les oficines de la piscina i lliurar el carnet d'abonat, abans de l'acabament del trimestre. La baixa tindrà efecte a partir del trimestre següent.

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:14
Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:14