Consultes

Qui pot consultar?

La consulta de la documentació que es custodia a l’AMPV és lliure per a tota la ciutadania. 

La documentació afectada per normatives legals que així ho prevegin es considerarà reservada. Caldrà justificar la petició de consulta de la documentació reservada, que serà autoritzada o denegada per l’òrgan competent. Així mateix, l'Administració està obligada a motivar la denegació de les consultes. En casos d'excepcions a la reserva, l'Administració també aportarà els arguments que la permetin.

Per a mers efectes estadístics, caldrà emplenar una butlleta de consulta en la qual s’haurà d’especificar la documentació sol·licitada. Les dades personals que s’hi referenciïn rebran el tractament que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

La consulta de l'AMPV és gratuïta, tret únicament dels casos que preveuen les ordenances fiscals aprovades pel Ple municipal.

       

Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:21
Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:21