L'Aparador de l'Arxiu - Pàgina 1

L'any 2005, la publicació municipal Parets al dia iniciava la seva trajectòria. Avui, encara va fent camí...

Des del primer dia, i tret d'un lapsus de temps, l'Aparador de l'Arxiu ha estat un dels seus companys de viatge. Vet aquí els documents que s'hi han anat presentant i els articles que els comenten. Us proposem, però, que els vingueu a veure en directe al nostre Arxiu. Us sorprendran...

1. Títol propietat Ajuntament          2. Roben l'herba                           3. El seguro del cavall 

001-Títol propietat Ajuntament1               002-Roben l'herba               003-El seguro del cavall   

4. Donatius refugiats                        5. Extinció llagosta                          6. Qui són? 

004-Donatius refugiats1               005-Extinció llagosta               006-Aquests nens són

7. Segell de 1843                           8. Festa Major del 29                    9. Inspeccionem l'escola!          

007-Segell 1834               008-Festa Major del 29-4-29               010-Inspecció escola

10. Plaça 14 d'Abril                      11. Ordenances municipals             12. L'IAE del segle XIX

011-Plànol plaça 1936               012-Ordenances               013-IAE1857

13. Llum al carrer!                         14. Fent el soldat                             15. Qui paga... vota

014-Contracte llum1               015-Quintes 1880               016-Elecció compromissaris1

16. Papers de Salamanca?           17. Entren els nacionals                18. Més papers de Salamanca

017-Francesc Marcer 1907               018-Alliberament 1939               019-Més papers de Salamanca

19. Justícia diligent                       20. Caseta a l'Eixample                  21. L'endemà de la proclamació

020-Justí­cia diligent               021-Plànol casa 1939               022-Proclamació República

22. Bandera tricolor paretana        23. Parets, refugi de nens               24. Registre Civil

023-Compra bandera tricolor               024-Nens refugiats 1938               025-Registre civil

25. L'arca de Noè era a Parets     26. L'Estatut de Núria                  27. Tenim una carta

026-L'arca de Noè               027-L'Estatut               028-Tenim una carta

28. Estat de guerra                     29. Compareixo i compareixeré         30. Depurats

029-Estat de guerra               030-Compareixo               031-Depurats

Darrera actualització: 30.04.2020 | 11:55