Presentació

L'Arxiu Municipal de Parets del Vallès (AMPV)

L'Arxiu Municipal de Parets del Vallès és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. També gestiona, conserva i fa accessible la documentació històrica.

L'AMPV també s'ocupa de la documentació de les persones que hi han fet donacions o cessions, per tal de posar-la a l'abast de la població.

Adscripció de l'AMPV

El Servei d’Arxiu està adscrit a l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès i depèn directament d'Alcaldia.

Història de l'AMPV

La història d’un arxiu municipal corre paral·lela al naixement del municipi. Tot i la llarga història de Parets del Vallès (el document amb la primera referència escrita del seu nom data de l’any 904), el municipi neix l’any 1849, després de la segregació de la batllia que formaven les parròquies de Gallecs, Mollet del Vallès i Parets del Vallès. No obstant això, en l’actualitat, a l’AMPV es custodien documents datats a partir del primer terç del segle XIX.

Malgrat l’abast cronològic que hauria de tenir un arxiu d’un municipi amb una història tan perllongada, els incendis de 1706 i 1936 han impedit que la ciutadania pugui consultar-ne les fonts primàries.

L’organització de l’AMPV s’inicia l’any 1998 sota criteris arxivístics. Des d’aleshores, s’estan efectuant els treballs pertinents de descripció, ordenació i difusió de la documentació municipal, a més de tenir cura dels documents que corresponen a entitats, associacions i particulars.

Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:17
Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:17