Formació

  FORMACIÓ PROFESSIONAL (Formació en Centres de Treball)
 • Son pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments secundaris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.
 • La durada de la formació practica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 700 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva.
 • Per a més informació:

www.gencat.net/educacio/estudis/informa.htm

Consulta de centres i ensenyaments:

www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu

 

  FORMACIÓ OCUPACIONAL
 • Proposta formativa per proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per accedir a un lloc de treball en ocupacions demanades pel mercat laboral.
 • Aquestes accions formatives inclouen pràctiques reals a les empreses i poden participar-hi aquelles persones amb més de 16 anys i que es trobin en situació d'atur. Les empreses interessades en tenir alumnes en pràctiques, poden sol·licitar-ho als centres que imparteixen aquesta formació.
 • Per a més informació:

· Oficines de l’OSOC www.oficinatreball.net
· Formación Profesional para el Empleo www.fundaciontripartita.org

 

  LA MARINETA. Centre de Recursos Empresarials a Parets
 • És un espai polivalent obert al teixit empresarial on s’hi pot trobar:
 1. Solucions de millora organitzativa.
 2. Formació en prevenció de riscos, gestió d’emergències i seguretat integral.
 3. Formació Contínua i de Reciclatge, formació Ocupacional, etc.
 4. Espais de treball per impartir activitats formatives, sales de reunions, jornades, conferències, etc.
 • Per a més informació:

www.canpadró.com

 

  FORMACIÓ EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
 • És responsabilitat de les empreses alimentàries garantir que el personal que hi manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Les empreses alimentàries han de designar un responsable del seu pla de formació. En cas que les activitats de formació siguin portades a terme per una entitat externa autoritzada, igualment cal designar-hi un responsable de l'empresa.
 • Les activitats formatives han de contenir tots els aspectes teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'una correcta manipulació d'aliments. Han d'incloure:
 1. Una part general de conceptes d'higiene personal, estat de salut, conductes i hàbits higiènics i pràctiques higièniques de treball, adreçada a donar a conèixer i fomentar el compliment de les normes d'higiene alimentàries, en el treball habitual dels manipuladors d'aliments i a donar formació relacionada amb les bones pràctiques en manipulació d'aliments.
 2. Una part específica relacionada amb l'activitat que realitzi el manipulador o l'empresa. Hi haurà casos en què els manipuladors només necessitaran la formació general.
 • Per a més informació: REFMA

- Relació d’entitats de formació en manipulació d’aliments de tot Catalunya:

www.gencat.net/salut/refma

 

  FORMACIÓ CONTÍNUA
 • Accions de formació destinades a la qualificació i perfeccionament professional de persones en actiu que volen millorar i adequar els coneixements i les seves competències professionals.

Programes formatius intersectorials

Es tracta d’accios formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques, etc.
Pot accedir-hi qualsevol persona que treballi al territori català, tant per compte propi com per compte d’altri.
 

 • Per a més informació:

- Comissió Obrera Nacional de Catalunya
93 481 27 17
www.ccoo.cat

- Unió General de Treballadors de Catalunya
93 268 92 92
www.ugtcatalunya.com

- Formación Profesional para el Empleo (Fundación Tripartita)
902 183 183
www.fundaciontripartita.org.

- Foment del Treball Nacional
93 484 12 00
www.foment.com

- Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
93 496 45 00
www.pimec.es


Programes formatius adreçats a treballadors d'entitats d'economia social

Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques, etc.
Hi pot accedir qualsevol persona que treballi al territori català i que sigui soci/sòcia treballador/a i de treball de les cooperatives, societats laborals i entitats d’economia social.

 • Per a més informació:

- Federació de cooperatives agràries de Catalunya
93 229 20 18
http://www.cooperativesagraries.cat/

- Federació de cooperatives i serveis
93 268 02 24
www.servicoop.org

- Federació de societats laborals de Catalunya
93 247 94 60
http://www.fesalc.es/

 

Programes formatius adreçats a treballadors autònoms

Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats, a fi de millorar la capacitació de les competències, dels treballadors autònoms, relacionades amb l’activitat que desenvolupin, be de caracter sectorial o bé de caràcter transversal.
Hi pot accedir qualsevol persona que treballi al territori català i que estigui inclosa en els règims especial agrari, d’autònoms, del mar i altres de la Seguretat Social que no cotitzin per la contingència de formació professional.

 • Per a més informació:

- Associación de autónomos para el fomento de la formación
93 218 40 10

- Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya
93 359 96 49
http://www.atacatalunya.org/

- Federació Catalana d'empresaris instal·ladors
93 453 69 06
http://www.feceminte.org/

- Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents
93 481 27 00
http://urlm.es/www.fstrade.org

- Organización de trabajadores autónomos
902 42 55 99
http://upta.es/

- Unió de Treballadors autònoms de Catalunya
93 268 92 92

Darrera actualització: 30.04.2020 | 09:44
Darrera actualització: 30.04.2020 | 09:44