Formació

CURSOS SUBVENCIONATS PER L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS                                                                                                         
 • Amb la finalitat de facilitar l'accés al mercat laboral i millorar la seva qualificació, l'Ajuntament de Parets subvenciona cursos a les persones usuàries del Servei Local d'Ocupació. Alguns cursos previstos són: carretoner (frontal i retràctil), plataformes elevadores, iniciació a la informàtica, ofimàtica, manipulació d'aliments, comptabilitat ...


- Per conèixer amb més detall la proposta formativa de cada any, cal demanar aquesta informació a l'equip tècnic de l'SLOP.

 

  GUIA DELS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS DEL VALLÈS ORIENTAL
 • Us presentem la nova edició de la Guia d’Ensenyaments Postobligatoris 07-08 editada per la Xarxa Transició Educació Treball (Xarxa TET) del Vallès Oriental.

 

  ENSENYAMENT A DISTÀNCIA
 • S'hi pot cursar:

- Graduat en Educació Secundària.
- Batxillerat.
- Formació Professional (CFGM - CFGS)
- Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

 

  FORMACIÓ OCUPACIONAL
 • Proposta formativa per proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per accedir a un lloc de treball en ocupacions demanades pel mercat laboral. Aquestes accions formatives inclouen pràctiques reals a les empreses i poden participar-hi aquelles persones amb mes de 16 anys i que es trobin en situació d'atur.

 

Per a més informació:

  PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
 • Aquesta oferta formativa va adreçada als alumnes que acaben l'ensenyament obligatori sense tenir el graduat en ESO. Posen a l'abast un conjunt de programes alternatius de formació que faciliten d'una banda la incorporació al mon del treball i de l'altra completen la formació per poder superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i seguir els estudis de formació professional reglada.

 

Per a mes informació:

 

  ESCOLES TALLER I CASES D'OFICIS
 • L'Escola Taller és un programa de formació i ocupació dirigit als joves menors de 25 anys en situació d'atur. L'acció formativa es fonamenta en la realització d'un treball socialment útil i s'orienta vers l'ocupació estable dels alumnes a través de la seva qualificació professional. La metodologia pedagògica es basa en el sistema de projectes, el qual combina un pla de practiques formatives, els aprenentatges instrumentals i culturals necessaris i l'execució d'obra real: el treball és l'instrument i l'eix del conjunt de l'àmbit formatiu i del projecte d'inserció.

 

- La formació en alternança amb el treball es desenvolupa en 2 fases:

 1. Iniciació (6 mesos): formació teòrica i pràctica intensiva i integració grupal.
 2. Qualificació i inserció professional (18 mesos): aprenentatge tècnic, execució de projectes i recerca de feina.

 

Oficines de la comarca del Vallès Oriental:

 • OTG MOLLET DEL VALLÈS

C/ Burgos, 51
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 51 27

 • OTG GRANOLLERS-FRANQUESES

C/ Primer Marquès de les Franqueses, 146
08400 Granollers
Tel. 93 870 57 10

 • OTG GRANOLLERS-PERIFÈRIA

C/ Àngel Guimerà, 12
08400 Granollers
Tel. 93 870 57 10

 

  FORMACIÓ EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
 • És responsabilitat de les empreses alimentàries garantir que el personal que hi manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Les empreses alimentàries han de designar un responsable del seu pla de formació. En cas que les activitats de formació siguin portades a terme per una entitat externa autoritzada, igualment cal designar-hi un responsable de l'empresa.

 

- Les activitats formatives han de contenir tots els aspectes teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'una correcta manipulació d'aliments. Han d'incloure:

 1. Una part general de conceptes d'higiene personal, estat de salut, conductes i hàbits higiènics i pràctiques higièniques de treball, adreçada a donar a conèixer i fomentar el compliment de les normes d'higiene alimentàries, en el treball habitual dels manipuladors d'aliments i a donar formació relacionada amb les bones pràctiques en manipulació d'aliments.
 2. Una part específica relacionada amb l'activitat que realitzi el manipulador o l'empresa. Hi haurà casos en què els manipuladors només necessitaran la formació general.

Per a més informació: REFMA

Relació d’entitats de formació en manipulació d’aliments de tot Catalunya:

Entitats de Formació de Manipuladors d'Aliments

 

  LA MARINETA, CENTRE DE RECURSOS FORMATIUS A PARETS
 • És un espai polivalent on s’hi pot trobar: formació en prevenció de riscos, gestió d’emergències i seguretat integral, formació continua i de reciclatge, formació ocupacional, etc.

 

Per a mes informació:

 • La Marineta

C/ La Marineta s/n (Pol. Llevant)

Parets del Vallès.

Tel. 93 573 00 70

 

  FORMACIÓ CONTÍNUA
 • Accions de formació destinades a la qualificació i perfeccionament professional de persones en actiu que volen millorar i adequar els coneixements i les seves competències professionals.
 • Programes formatius intersectorials

- Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques, etc.

- Pot accedir-hi qualsevol persona que treballi al territori català, tant per compte propi com per compte d’altri.
 

Per a més informació:

Observatori del Vallès Oriental

- Comissió Obrera Nacional de Catalunya
  Tel. 93 481 27 17
www.ccoo.cat

- Unió General de Treballadors de Catalunya 
  Tel. 93 268 92 92
www.ugtcatalunya.com

- Foment del Treball Nacional
  Tel. 93 484 12 00
www.foment.com

- Formación Profesional para el Empleo 
  Tel. 902 183 183
www.fundaciontripartita.org

- Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
  Tel. 93 496 45 00
www.pimec.org

 

 • Programes formatius adreçats a treballadors  d'entitats  d'economia social

- Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques, etc.

- Hi pot accedir qualsevol persona que treballi al territori català i que sigui soci/sòcia treballador/a i de treball de les cooperatives, societats laborals i entitats d’economia social.

Per a mes informació:

- Federació de cooperatives agràries de Catalunya
  Tel. 93 229 20 18
www.cooperativesagraries.cat/

- Federació de cooperatives i serveis
  Tel. 93 268 02 24
www.servicoop.org

- Federació de societats laborals de Catalunya
  Tel. 93 247 94 60
www.fesalc.es

 

 • Programes formatius adreçats a treballadors autònoms

- Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements i/o habilitats, a fi de millorar la capacitació de les competències dels treballadors autònoms relacionades amb l’activitat que desenvolupin, bé de caràcter sectorial o bé de caràcter transversal.

- Hi pot accedir qualsevol persona que treballi al territori català i que estigui inclosa en els règims especial agrari, d’autònoms, del mar i altres de la Seguretat Social que no cotitzin per la contingència de formació professional.

Per a mes informació:

- Associación de autónomos para el fomento de la formación
  Tel. 93 218 40 10

- Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya
  Tel. 93 359 96 49
www.atacatalunya.org

- Federació Catalana d'empresaris instal·ladors
  Tel. 93 453 69 06
www.feceminte.org/


- Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents
  Tel. 93 481 27 00
http://urlm.es/www.fstrade.org

- Organización de trabajadores autónomos
  Tel. 902 42 55 99
www.upta.es

- Unió de Treballadors autònoms de Catalunya
  Tel. 93 268 92 92

 

  PROGRAMA SEFED (SIMULACIÓ D'EMPRESA)
 • Programa de formació que té com a eix fonamental la metodologia de la simulació d'empreses. Es reprodueix una oficina d'una empresa en la qual els participants es formen practicant les tasques inherents als diferents llocs de treball i departaments amb l'objectiu d'oferir una formació pràctica: Aprendre treballant: desenvolupar tasques específiques dels departaments comercial, comptable, recursos humans, etc.

Per a mes informació:

- C/ Dr. Bonet,1, 1r  (Lliçà d'Amunt).

Tel. 93 841 43 31
sefed

- Escola Pia, c/ Guayaquil, 54 (Granollers).

Tel. 93 879 43 14 - 93 879 18 81

Darrera actualització: 29.04.2020 | 12:48
Darrera actualització: 29.04.2020 | 12:48