La salut pública

Són prestacions de salut pública el conjunt d'iniciatives organitzades per les administracions públiques per preservar, protegir promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.

-Protecció de la salut: Garantir la innocuïtat i salubritat dels productes alimentaris i preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi

-Promoció de la salut:  Fomentar la salut individual i col·lectiva i impulsar l'adopció d'estils de vida saludables

-Prevenció de la malaltia: Accions individuals i col·lectives de vacunació, immunització passiva, consell, cribratge i tractament precoç

-Vigilància de la salut: Controlar les malalties i els problemes de salut mitjançant la gestió de les alertes i les emergències en salut pública

Normativa

Enllaços

Plans i campanyes

Regidor/a