Tatuatges, micropigmentació i pírcing

Actuacions i serveis

  • Control sanitari de les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing
  • Atorgament de l’autorització sanitària de funcionament

Documentació / Enllaços

Documentació necessària per sol·licitar l’autorització sanitària de funcionament:

a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols

b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local

c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives

d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions

e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V d'aquest Decret

f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris

g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària

Normativa sectorial

Guia higienicosanitària per a professionals de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Darrera actualització: 22.04.2020 | 10:48
Darrera actualització: 22.04.2020 | 10:48