Lucio Gat Lavado

Grup municipal PSC-CP

3r tinent d'alcalde
Regidor d'Urbanisme; Salubritat Pública; Planificació Estratègica; Habitatge; Patrimoni Cultural i Arquitectònic

Regidor de barri: Cerdanet, Cal Jardiner i Can Riera

lucio.gat@parets.cat

Biografia

Nascut a Barcelona el 15 de febrer de 1958.

Ha exercit els següents càrrecs en el consistori municipal durant els mandats:

  • 1991-1995: regidor de Comunicació i Imatge i 5è tinent d'Alcaldia.
  • 1999-2002: regidor de Promoció Econòmica i 3r tinent d'Alcaldia.
  • 2003-2007: regidor d'Urbanisme, Habitatge, Coordinador de l'Àrea de Territori, 2n tinent d'Alcaldia i portaveu del grup municipal del PSC.
  • 2007-2011: regidor d'Urbanisme, Habitatge i Cooperació, 3r tinent d'Alcaldia i Portaveu del grup municipal del PSC.

Té estudis com a Tècnic d'Administració General i formació especifica sobre legislació laboral i mediació.

Funcionari de carrera de l'Administració Local. Ha treballat com a Tècnic d'Administració General en diverses administracions locals de Catalunya, assumint distintes responsabilitats en àmbits i serveis com el de Recursos Humans, Contractació Pública, Compres, Logística i Organització, Atenció Ciutadana, Comunicació, Protocol i Sistemes.
Durant els darrers 4 anys, com a Tècnic de Desenvolupament i Cooperació, ha coordinat diversos plans comarcals de cooperació internacional en el Vallès Occidental, impulsant la cooperació tècnica i directa en el marc de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible.

Retribucions
Dedicació: Assistències
360 € per assistència al Ple municipal
360 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple
360 € per assistència a Junta de Govern Local
175 € per assistència a altres comissions (d’Àrea)
50 € per assistència a les meses de contractació

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:57