Portada > Curs 2021-2022 > Institut La Sínia

Institut La Sínia

Institut La Sínia
Institut La Sínia

Codi de centre: 08065433
Víctor Català, 8
Telèfon: 93 562 48 71
A/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Web: www.inslasinia.cat

A l'Institut La Sínia acompanyem els nois i les noies de 1r a 4t d’ESO en la seva formació, el seu creixement i la descoberta de si mateixos, perquè puguin madurar i desplegar les seves potencialitats personals i col·lectives. Volem que assoleixin un coneixement amb sentit, que els estimuli a comprendre el món, estimar-lo i implicar-se en la seva transformació i millora.

Comptem amb les famílies com a part del projecte. Les escoltem i les convidem a implicar-se en activitats diverses. Treballem en xarxa amb altres instituts per transformar l’educació i som centre formador de referència en innovació educativa per al professorat de secundària a la nostra zona.

Són eixos importants del nostre institut

 • Organització en grups de 20 alumnes per aula.
 • Proposta d’aprenentatges pròpia, que, a més dels àmbits específics (disciplines acadèmiques), incorpora també els proyectes transversals i tallers d’aprenentatge no formal.
 • Treball de les competències bàsiques i clau en base al pensament crític i a la resolució de problemes.
 • Aprenentatge profund, connectat al món i a la nostra societat, en contextos autèntics, amb temps per revisar i millorar allò que treballem.
 • Treball continuat i transversal de la competència digital de 1r a 4t, amb programació, robòtica i impressió 3D .
 • Compaginació del treball personal amb el de grup, de forma col·laborativa.
 • Comunicació eficaç dels aprenentatges, tant de forma escrita, com oral o multimèdia. Fem exhibicions públiques i educació mediàtica (còmic, fotografia, ràdio, vídeo,…).
 • Impuls de la lectura de forma personalitzada i la intercomprensió lingüística entre diferents llengües romàniques.
 • Foment de la mentalitat de creixement i la confiança en les pròpies capacitats.
 • Oferta de quatre itineraris optatius a 4t d’ESO, per orientar en l’etapa postobligatòria a l’àmbit cientificotecnològic, humanístic, artístic i al món del treball.
 • Sortides i activitats complementàries dintre i fora de l’aula.
 • Arrelament al poble i col·laboració amb les escoles i entitats.

Ens proposem ser útils als nostres nois i noies, com a referents i facilitadors de recursos i aprenentatges, amb matèries i propostes de treball que els enriqueixin la seva experiència i el seu potencial com a aprenents. Volem que estiguin preparats, que segueixin creixent i se’n surtin en els seus nous reptes personals en acabar l’ESO.

Previsió d'oferta de places

ESO:

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
60 0 3 0

L'oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats educatives especials.

Jornades de portes obertes

Dimecres, 10 de març, de 17 a 19 h. Xerrada telemàtica.

Trobareu l’enllaç per apuntar-vos al web de l’institut.

Vídeo de portes obertes