Institut la Sínia

L’Institut La Sínia som un centre públic, inclusiu i innovador. Entenem que tots els nois i les noies són diferents, creixen a ritmes diferents i combinen de forma diferent les seves intel·ligències per a dur a terme els processos personals d’aprenentatge.

 Per tal de donar una atenció més personalitzada, millorar l’aprenentatge i la convivència, i cuidar el benestar emocional de l’alumnat, apliquem mesures proactives:

 • Distribuïm els alumnes en tres grups heterogenis de 20 a cada nivell.
 • Treballem el coneixement d’un mateix, el gust per aprendre, les competències i els valors necessaris per participar positivament en la societat.
 • Fomentem el treball en equip col·laboratiu, la presència de metodologies diverses en totes les matèries i la pràctica d'aprenentatges actius i significatius per a l’alumnat.

 El nostre projecte educatiu planteja un desplegament curricular propi, de 1r a 3r ESO, basat en la combinació de tres àmbits, per atendre l’aprenentatge de continguts i competències, i acompanyar els processos de creixement de cada persona.

 • Àmbit curricular específic (matèries).
 • Àmbit d’aprenentatge interdisciplinari (Projectes STEM: projectes de caire cientificotecnològic i PLG: propostes lingüístiques globalitzades).
 • Àmbit d’aprenentatge no formal (tallers trimestrals internivells).

 Són eixos importants del nostre projecte:

 • L’ús de les TIC com a recurs didàctic.
 • L’aprenentatge de les llengües a partir de situacions reals de comunicació.
 • L’àmbit d’Intercomprensió lingüística entre les diferents llengües romàniques a 1r i 2n.
 • La introducció del francès com a segon idioma estranger a partir de 3r ESO.
 • L’impuls de la lectura, amb propostes adequades a la diversitat de l’alumnat.
 • Els itineraris optatius a 4t ESO: científico-tecnològic, humanístic i artístic.
 • La Mostra de Tallers trimestral.
 • Les sortides i activitats complementàries al llarg del curs.
 • Les colònies de final de curs, de 1r a 4t ESO.

 Per a nosaltres, l’avaluació ha de ser competencial i formadora. Volem que la nostra mirada des de l'avaluació estimuli el desplegament de les capacitats de l'alumnat, des de la confiança en si mateix i des de la valoració dels propis errors com a font d'aprenentatge.

 Impulsem la participació de l’alumnat, mitjançant el Consell de Delegats, i de les famílies, a través de l’AFA (Associació de Familiars d’Alumnes).

Carrer Víctor Català, 8 - 08150 Parets del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 562 48 71
Adreça electrònica: inslasinia@xtec.cat
Lloc web: agora.xtec.cat/inslasinia/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.07.2022 | 10:14