Escola Vila Parietes

Equipaments, instal·lacions i serveis

 • Ubicada en el barri de l'Eixample
 • Edifici de primària: biblioteca, aules de petits grups i laboratori
 • Edifici d'infantil: aules d’educació infantil especialment condicionades per a aquesta etapa educativa, sala de racons i pati exclusiu amb sorral
 • Aules interactives (PDI, connexió Internet...)
 • Gimnàs i pista poliesportiva
 • Hort ecològic
 • Biblioteca tutoritzada i biblioteca escolar
 • Servei de menjador escolar amb cuina pròpia
 • Assessorament psicopedagògic al llarg de l’escolaritat (EAP)
 • Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA): activitats extraescolars diverses
 • Servei d’acollida al matí
 • Casal d'estiu / Casal de Nadal i d'altres

 Aspectes a destacar

 • El claustre de professors està format per 21 mestres
 • Horari del centre: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
 • Comunitat d’aprenentatge: som una comunitat educativa on tots els integrants (família, alumnes, mestres…) participem en la millora dels aprenentatges mitjançant la participació voluntària en diferents tasques: grups interactius, comissions, tallers…
 • Escola inclusiva i atenta a la diversitat: respecta les característiques pròpies de cada nen/a, entenem la diversitat com a riquesa per a l’aprenentatge
 • Escola oberta i participativa: es considera bàsica la relació escola-família-entorn
 • Activitats obertes a les famílies
 • L’anglès com a llengua estrangera a partir de P3
 • Tallers a Primària i ambients a Educació Infantil
 • Treball per projectes
 • Desdoblament de grups en les àrees de català, matemàtiques i anglès
 • Projectes pedagògics com: PROSEL (prosocialitat i educació emocional), apadrinament a Infantil...
 • Sortides, visites culturals  i colònies des de P3
 • Celebració de festes populars lligades a les nostres tradicions
 • Programa municipal d’activitats: teatre, cinema, música i piscina (aquesta activitat per a nens i nenes de 3r)
 • Participació en diferents projectes promoguts per l'Ajuntament (xarxa d'escoles, XEF, socialització de llibres...)
 • Campanyes sobre temes diversos (salut, educació viària, solidaritat...)
 • Pla d’animació a la lectura de la Biblioteca Can Butjosa
 • Participació de l’AMPA i les famílies a les activitats de l’escola
 • Xerrades per a les famílies
 • Comissions mixtes de treball (mestres/famílies)

Ernest Lluch, 4 - 08150 Parets del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 573 54 82
Fax: 93 573 54 86
Adreça electrònica: a8063916@xtec.cat
Lloc web: phobos.xtec.cat/a8063916/web/index.php
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.07.2022 | 09:56