Portada > Temes > Urbanisme i via pública

Urbanisme i via pública

En aquest apartat podeu consultar el planejament urbanístic vigent a Parets del Vallès. Hi trobareu el planejament general d"ordenació municipal i tots els projectes actius i en estudi.