En aquest apartat podeu consultar el planejament urbanístic vigent a Parets del Vallès. Hi trobareu el planejament general d"ordenació municipal i tots els projectes actius i en estudi.

Regidor/a
Equipaments