Indicadors ITA

A - Transparència activa i informació sobre la corporació municipal (21)

A.1. - Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)

B - Pàgina web, relacions amb la ciutadania i la societat, i la participació ciutadana (15)

B.1. - Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)

C - Transparència econòmica i financera (11)

C.1. - Informació comptable i pressupostària (6)

D - Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis (12)

D.1. - Contractacions (7)

E - Transparència en matèries d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient (12)

E.1. - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)

F - Dret d'accés a la informació (9)

F.1. - Planificació i organització de l'Ajuntament (6)

Darrera actualització: 21.06.2023 | 14:23
Darrera actualització: 21.06.2023 | 14:23