Entitats

El Servei de Joventut és l’encarregat de dissenyar, proposar, planificar i gestionar les polítiques de joventut al municipi segons els criteris del Pla Local de Joventut, elaborat conjuntament amb tots i totes vosaltres.

Pla Local de Joventut 2022 - 2025

Pla de prevenció dels usos problemàtics de drogues i pantalles Parets del Vallès_2023-2026

Regidor/a
Equipaments
Agenda